Wat voor invloed heeft de zwaartekracht van de maan op de aarde?

Aivin, 13 jaar
2 maart 2013

Door de zwaartekracht van de maan bestaat er eb en vloed. Het water wordt dus aangetrokken door de maan. Maar als je een voorwerp weegt op een heel nauwkeurige weegschaal terwijl de maan het dichtste bij is, zou het voorwerp dan iets lichter zijn omdat die iets naar boven wordt getrokken door de maan, dan als de maan aan de andere kant van de aarde zou zijn? En kan het ook zo zijn dat hoe dichter de maan bij je is, hoe langer je wordt (hoe klein dat verschil ook is) of zijn deze dingen onmogelijk?

Antwoord

Voor een goed begrip: als het hier vloed is, dan is dat ook het geval aan de andere kant van de Aarde.  De gemiddelde positie van de Aarde ten opzichte van de Maan wordt bepaald door hoe hard de Maan gemiddeld aan de Aarde trekt, en dat 'gemiddeld' wordt bepaald door hoe ver het centrum van de Aarde van de Maan afstaat.  Als je dichter dan dat bij de Maan staat, word je gemiddeld meer aangetrokken door de Maan, dus van het aardcentrum weg. Maar als je aan de andere kant staat, word je gemiddeld minder aangetrokken door de Maan, en is de nettokracht die je van de Maan voelt ten opzichte van de Aarde weer van de Aarde weg.  Dat geldt voor ons hoofd en onze voeten, en ook voor het water van de zee, en ook voor de aardkorst zelf.

Het geldt iets meer voor ons hoofd dan voor onze voeten: door de Maan worden we dus aan beide kanten iets langer.  Om de totale kracht die je op de weegschaal voelt te berekenen, moet je echter niet alleen rekening houden met hoe de Maan aan je trekt: ook de Aarde speelt mee.  Want door de getijden is de Aarde geen bol meer (ze is het al niet door rond haar as te draaien, maar dat laten we hier buiten beschouwing).  Als het vloed is, sta je verder van het centrum (dus minder aantrekking), maar heb je meer massa onder je voeten (dus meer aantrekking), en het laatste effect speelt de grootste rol (de massa schaalt via het volume met de derde macht van de straal, de straal speelt in de gravitatiewet een rol volgens de tweede macht): doordat je meer massa onder je voeten hebt, weeg je meer, en word je dus korter!

Als ik het uitreken (ik bespaar je de details), dan vind ik dat het zwaarder worden door de Aarde een stuk belangrijker is dan het uitrekken door de Maan: omdat de massa van de Aarde groter is, ze dichter bij staat, en we zelf niet zeer groot zijn.  Maar als je zou invallen op een neutronenster of een massief zwart, dan zou je door de getijdenkrachten uiteengereten worden.  Niet doen dus!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw