Als brandstofverbruik in een oppervlakte kan worden voorgesteld, hoe moeten we ons die dan voorstellen?

Wannes, 27 jaar
26 februari 2013

Brandstofverbruik van een auto wordt doorgaans uitgedrukt in liter per 100 km. Aangezien liter = 1/1000 m³ en m³/m = m² kunnen we dat verbruik dus uitdrukken als een (heel kleine) oppervlakte. Mijn vraag is wat de betekenis van die oppervlakte is, of en hoe die te visualiseren is.

Antwoord

Beste Wannes,

Dat is een leuke manier om het te bekijken! Het zal echter nogal rare getallen geven. We delen namelijk een klein volume (ca. 5 liter = 5 dm3) door een zeer grote afstand (100 km). We zeggen dus dat één dimensie van ons volume zeer groot moet zijn, zodat de andere twee dimensies klein zullen zijn.

Stel het je voor als een balk. De balk is 100 km lang (want we delen door 100 km), de oppervlakte die we bekomen is dan het uiteinde van die balk.

Nog praktischer: als we met de auto rijden, kan ons verbruik gevisualiseerd worden door een met brandstof gevulde tuinslang die even lang is als de afstand die we net gereden hebben. De (binnen)diameter van die slang is echter ongelooflijk klein: ongeveer 0,1 mm.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen