Waarom klinkt het geluid uit twee of meer luidsprekers toch als één geluid, hoewel jouw afstand tot de twee luidsprekers verschillend is?

Pieterjan, 21 jaar
25 februari 2013

Onlangs was ik op een sportevenement waarbij muziek werd gespeeld via verschillende luidsprekers (meer dan 10, verspreid over de zaal in alle richtingen). Hoewel de afstand van mij tot respectievelijk elke luidspreker verschillend was, was er toch maar één geluid te horen. De vertraging was significant, want de supporter met een trommel aan de overkant sloeg eerder op zijn trommel dan dat het te horen was. Is dit vooral te wijten aan de interpretatie van het geluid door de hersenen of door de akoestische eigenschappen van dergelijke zalen?

Antwoord

Beste,

De snelheid van het licht bedraagt ongeveer 300 000 000 m/s, van geluid 300 m/s en van een elektrisch signaal door een kabel 100 000 m/s.  Deze verschillen in snelheid geven aan dat er een verschuiving kan zijn tussen het zien van een gebeurtenis en het horen ervan, rechtstreeks of via luidsprekers.  Een bekend voorbeeld is het zien en horen van een bliksem. 

In uw geval kwam het geluid tot bij u via een geluidsinstallatie waarbij u dient rekening te houden met de afstand tot de microfoon (geluidssnelheid), de lengte van de kabel (elektrisch signaal) en uw afstand tot de luidspreker (geluidssnelheid).  Afhankelijk van de afstand tussen uzelf en de originele bron of de verschillende luidsprekers kan u een verschuiving in het geluid horen. 

Een ander fenomeen dat speelt is de verzwakking van het geluid in functie van de afstand tot de bron.  De geluidsintensiteit neemt af met het kwadraat van de afstand tot de bron.  Doordat uw afstand tot de verschillende luidsprekers verschillend is zal u voornamelijk de luidspreker horen die zich het dichts bij u bevindt. 

De geluidsintensiteit van de verschillende bronnen en de afstanden ertussen zijn in uw voorbeeld niet bekend maar ik vermoed dat er wel degelijk een verschuiving in het geluid hoorbaar zou zijn, moest het niet zijn dat de dichtsbijzijnde bron het andere geluid overstemt en dus voor u onhoorbaar maakt.

Het ontwerp van zalen dient rekening te houden met de geluidsverdeling maar het betreft hier een andere opstelling doordat er slechts één geluidsbron is.  In een zaal speelt de weerkaatsing van het geluid tegen (harde) vlakken.  Een geluid kan daardoor één punt, twee maal (of zelfs meerdere malen) bereiken.  De eerste keer komende van de oorspronkelijk bron en nadien van het weerkaatsende oppervlak.  Doordat voor beide gevallen de afstand verschillend is kan u een verschuiving in het geluid horen (galm) wat hinderlijk is. 

Vriendelijke groeten,

Jeroen Engelen

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen