Waarom spreek je politie uit met een 's' en politiek met een 't'?

Jens, 13 jaar
20 februari 2013

Terwijl de schrijfwijze toch enkel verschilt in de 'k'...

Antwoord

Beide woorden zijn ontleend aan het Frans, wat de uitspraak verklaart. Natuurlijk had men de woorden ook kunnen schrijven, zoals in het Frans, waardoor de spelling dichter de uitspraak zou benaderen.

Blijkbaar heeft men bij de spelling teruggegrepen naar de Latijnse oorsprong van deze woorden: in het Latijn worden beide varianten met een <t> geschreven.

De spelling van een taal is nooit volledig fonetisch, dat kan ook niet. Andere overwegingen spelen een rol bij het uitdenken van de spelling van een taal. In dit geval houdt het Nederlands rekening met de Latijnse oorsprong van het woord en geeft die oorsprong (etymologie) in het schriftbeeld weer.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen