WAT IS EIGENLIJK HET VERSCHIL TUSSEN EEN METEORIET EN EEN ASTEROÏDE?

Filip, 36 jaar
15 februari 2013

Antwoord


Een asteroide is een kleine planeet behorende tot of afkomstig uit de gordel van talrijke objecten die rond de Zon bewegen met banen tussen die van Mars en Jupiter.  Een meteoriet is een object dat overblijft (in de zin van 'op het aardoppervlak terechtkomt') van een steen die uit de hemel valt.

Wat is het verband tussen beide?  Uiteindelijk zijn de meeste meteorieten afkomstig uit de asteroidengordel.  Asteroiden zijn relatief kleine objecten die redelijk dicht bij Jupiter komen, en daardoor verstoord kunnen worden in hun baan rond de Zon.  Op die manier kan hun baan gewijzigd worden zodat ze zelfs die van de Aarde kunnen kruisen.  Belangrijk in het hele verhaal is ook dat de chaos die vooral Jupiter aanricht in de asteroidengordel er soms toe leidt dat twee asteroiden met elkaar botsen en zodoende uiteenspatten in kleinere brokken, en dat zijn dan vaak de brokstukken die uiteindelijk als meteoriet de Aarde bereiken.  Bij sommige meteorieten zien we heel duidelijk dat ze ooit deel uitgemaakt hebben van een groter lichaam, maar er zijn er andere die altijd relatief kleine stenen geweest zijn vanaf de eerste fasen van het ontstaan van ons planetenstelsel.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen