Vanaf wanneer is men beginnen tellen met de geboorte van Christus als begindatum en hoe is de omrekening naar die jaartelling gebeurd vanuit andere tijdsrekeningen?

Jan, 57 jaar
1 juni 2008

Antwoord

De christelijke jaartelling zoals wij die nu kennen, vinden we voor het eerst terug in een paastabel uit 525n.C. In die paastabel werd voor ieder jaar bijgehouden wanneer pasen gevierd werd. De maker van deze paastabel, Dionysius Exiguus, heeft zich daarvoor gebaseerd op een oudere paastabel maar hij heeft de eerste kolom (met de regeringsjaren vanaf Diocletianus, een notoire christenvervolger) vervangen door een kolom met een jaartelling vanaf de geboorte van Christus. Het eerste jaar van zijn paastabel werd dan aangeduid met 532, het tweede jaar met 533, enz...

Hoe hij berekend heeft dat het 285ste regeringsjaar van Diocletianus gelijk was aan het 532ste jaar vanaf Christus' geboorte , weten we niet met zekerheid. Interessante theorieën hierover kan u wel lezen bij Georges Declercq, Anno Domini. The Origins of the Christian Era.

Deze paastabel werd opgesteld in Rome en heeft langzaam ingang gevonden in het Latijnse Westen. Dankzij de accuraatheid van de chronologische gegevens (o.a. datum voor paaszondag) werd ook de bijhorende jaartelling meer en meer bekend. Pas omstreeks het jaar 1000 de christelijke jaartelling als de gebruikelijke dateringswijze aanvaard in de toenmalige historiografie.

De christelijke jaartelling van Dionysius Exiguus is niet correct. We weten met vrij grote zekerheid dat Herodes de kindermoordenaar gestorven is in 4v.C. Jezus is m.a.w. enkele jaren vóór het begin van onze jaartelling geboren. Wanneer precies, dat weten we niet...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen