Wat is een IQ-test?

mc, 11 jaar
8 februari 2013

Antwoord

IQ is de afkorting van Intelligentie Quotient. Oorspronkelijk betekende het dus dat je de verstandelijke leeftijd van een persoon deelde door zijn chronologische leeftijd en vermenigvuldigde met 100.  Stel dat jij 11 jaar bent (chronologisch) maar verstandelijk lijk je meer op een 13-jarige (je kunt bv. al taken die slechts een 13-jarige kan), dan zou je een IQ van 13/11 x 100 = 118 hebben. Iemand die dus net zo oud is als hij of zij verstandelijk lijkt, heeft dus een IQ van 100.

Momenteel wordt het IQ niet meer zo berekend, maar aan de hand van een intelligentietest. Dit is meestal een verzameling van vragen waarvan men veronderstelt dat ze een zekere vorm van intelligentie meten zoals het verder zetten van cijferreeksen; bv. 1   2   3   5   8   13 ....

Hoe meer je van deze vragen of hoe sneller je deze kunt oplossen, hoe intelligenter je wordt beschouwd. Zo'n test moet betrouwbaar zijn, dit wil zeggen dat je dezelfde score moet krijgen als je de test een tweede maal aflegt. Daarnaast moet de test ook valide zijn, dit wil zeggen dat hij meet wat hij zegt te meten en niet iets anders. In dit geval dus intelligentie en niet bijvoorbeeld creativiteit.

Het resultaat van zo'n test is een getal (het IQ) of meerdere getallen. Deze getallen geven telkens aan hoe goed je presteert ten opzichte van je leeftijdsgenoten. Meestal is het gemiddelde 100. De anderen zitten daar dicht rond. Ongeveer 68% van de mensen heeft een IQ tussen 85 en 115.

Dr. Hugo Schouppe
www.cogpsy.info

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw