Is er een verschil tussen een keerwoord en en spiegelwoord?

Pierre, 54 jaar
23 januari 2013

Wij gebruiken op onze school de methode 'Kameleon'. Eén van de items was het aanbrengen van palindromen. Deze term wordt voor de leerlingen niet gebruikt, maar wel spiegelwoord en keerwoord. Je zou de twee laatste termen als synoniemen kunnen beschouwen. Echter, op een gegeven moment moest er gerubriceerd worden. Woorden als 'lepel' MOESTEN bij keerwoord komen te staan en woorden als 'moord' MOESTEN bij spiegelwoord komen te staan. Mij lijkt het omgekeerde logischer. Volgens Van Dale is een woord als 'lepel' een spiegelwoord. Lijkt me ook logisch: lepel kan je niet allleen keren, het heeft dan ook nog eens DEZELFDE betekenis. Lijkt me ook logisch gezien de semantische betekenis van het woord spiegel (cfr. spiegelbeeld : je ziet HETZELFDE). Het woord moord kan je ook spiegelen, maar het krijgt dan een andere betekenis nl. droom. Graag uw mening. leerkracht 6de lj. Houthalen-Laak

Antwoord

Geachte Heer,

Volgens het woordenboek van VAN DALE is een "keerwoord" een palindroom en nog steeds volgens VAN DALE is een palindroom een "woord (of zin) dat (die) ook van achteren naar voren gelezen kan worden (met of zonder behoud van de betekenis)". Als men die definitie volgt, zijn zowel "lepel" als "moord" "keerwoorden".
 
Ongelukkig geeft VAN DALE voor "spiegelwoord" ook als betekenis "palindroom", zodat de zaak niet duidelijk is. Het voorbeeld dat hier bij VAN DALE echter geciteerd wordt, is "edelstaalplaatslede is een spiegelwoord van Piet Barger". Dat voorbeeld toont volgens mij dat "lepel" een spiegelwoord is, maar niet "moord".
 
M.a.w. ik zou persoonlijk de term "keerwoord" gebruiken voor de algemene categorie van woorden die ook van achteren naar voren kunnen gelezen worden, en de term "spiegelwoord" voor een meer specifieke categorie van keerwoorden, nl. de woorden die geen verandering ondergaan en hun betekenis behouden wanneer ze van achteren naar voren gelezen worden.
 
C. Saerens

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen