Met welke volkeren hadden de Maya's contact? En hoe verliep dit contact?

Romy, 18 jaar
7 januari 2013

Antwoord

Hoi Romy,

De Maya’s leefden in een gebied dat we Meso-Amerika noemen. Dit gebied omvat Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador en Honduras; sommige onderzoekers rekenen Nicaragua en Costa Rica ook nog tot dit gebied. Grofweg kan gesteld worden dat de Maya’s met elke cultuur uit dit gebied contacten hadden. De bekendste van deze volkeren zijn onder andere de Azteken, Tolteken, Mixteken, Zapoteken, Teotihacanos… maar een opsomming van elke cultuur waarmee er binnen dit gebied contacten zijn geweest, zou onbegonnen werk zijn.

Wanneer je wil weten hoe deze contacten verliepen, is het belangrijk eerst te weten dat de Maya’s nooit één groot rijk hadden zoals het Romeinse rijk. Het bestond uit honderden verschillende onafhankelijke stadstaatjes. Deze hadden onderling verschillende vormen van contact: diplomatieke contacten, handelscontacten, oorlog, enzovoort. Op dezelfde manier gebeurde het contact tussen de Maya’s en andere culturen. Aangezien de Maya’s nooit één rijk waren, kwam het dus ook regelmatig voor dat de ene stad oorlog had met bijvoorbeeld de Teotihuacanos, terwijl de andere Mayastad de Teotihuacanos dan weer te hulp schoot en een derde zich afzijdig hield en met alledrie handel dreef. We hebben vrij veel bewijs van zulke situaties. Een aanzienlijk deel van de inscripties die we hebben gaan immers over de contacten en oorlogen die gevoerd werden.

Op de vraag of er contact was met meer zuidelijk gelegen volkeren zoals de Inca’s is niet iedereen het eens, hoewel de grote meerderheid van de onderzoekers van mening zijn dat er geen contact was met deze culturen. Langdurige relaties hiermee zijn sowieso heel onwaarschijnlijk aangezien de verre afstand in combinatie met het onherbergzame gebied dat doorkruist moest worden. Ook kende geen van beide gebieden lastdieren of wielen (handelaars die van stad tot stad trokken behielpen zich alleen met een soort rugzak), of waren er geen schepen die op open zee konden varen (alleen kano’s die zich in rivieren of aan de kust konden verplaatsen). Bovendien zouden we van zulke contacten waarschijnlijk bewijs moeten hebben aangezien de Maya’s in hun inscripties graag pochten over verre relaties.

Sommige auteurs wijzen er graag op dat er gelijkenissen zijn tussen de Maya’s en de Egyptenaren. (Ze baseren zich hiervoor voornamelijk op de bouw van piramiden en dergelijke.) Hieruit concluderen ze dan dat er contact geweest moet zijn tussen deze twee culturen. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat dit contact er geweest is en zulke theorieën worden door archeologen dan ook niet serieus genomen. (voor meer info hierover zie vraag 15092 )

Ik hoop dat dit een duidelijk antwoord op je vraag geeft.

Met vriendelijke groeten,

Dominick Van den Notelaer,  student Pre-columbiaanse archeologie VUB

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen