Hoe werkt een centrale verwarming?

sander, 11 jaar
4 januari 2013

Antwoord

Er bestaan verschillende  systemen centrale verwarming (= CV)

De meest klassieke centrale verwarming werkt met warm water en bevat volgende onderdelen:

- een stookketel of centraleverwarmingsketel om warm water te maken. Dit kan met aardgas, aardolie (mazout), houtpellets ... dit levert een goed rendement als je op een centraal punt warm water maakt. Er bestaan hoge rendementsketels die zo efficient mogelijk het water verwarmen. De temperatuur van het warm water mag liefst niet hoger zijn dan 70 à 80 graden, soms wordt dit geregeld via een buitentemperatuurvoeler zodat dit warme water een factor hoger is dan de buitentemperatuur.

- radiatoren of convectoren of vloerbuizen ... Deze geven de warmte af in de ruimte die moet verwarmd worden. Hiervoor is het belangrijk dat een radiator zoveel mogelijk contactoppervlakte met de omgeving heeft om de warmte goed te kunnen afgeven. De grootte van de radiator of radiatoren per ruimte bepaalt dus hoeveel warmte kan afgegeven worden. Met een kraan of thermische kraan kan meer of minder warm water door de radiator gestuurd worden, zodat er plaatselijk een temperatuurregeling kan zijn.

- een circulatiepomp en een systeem van buizen die het water vanuit de centrale ketel naar de radiatoren brengt. Aan de ingang van een radiator komt dus warm water toe, dit water koelt af omdat de radiator warmte afgeeft in de kamer. Het afgekoelde water loopt dan via de terugvoerbuizen terug naar de verwarmingsketel. Soms bestaat zo'n circuit uit 1 kring van buizen met ertussen alle radiatoren, soms bestaat zo'n circuit uit telkens 1 buis vanaf de ketel naar de radiator, en de combinatie van deze systemen is ook mogelijk. Het kan belangrijk zijn om de buizen te isoleren opdat er geen warmteverlies zou zijn op plaatsen waar het niet nodig is. Er kunnen meerdere zo'n circuits (pomp + buizen) in een woning voorzien worden. Zo kan het dat de verwarming voor de badkamer via een afzonderlijk circuit gevoed wordt omdat op bepaalde tijdstippen enkel de badkamer warmte nodig heeft.

- een expantievat met drukventiel die de drukverschillen van het water opvangt (water zet uit als het verwarmd wordt), of die bij een te hoge druk in het warm-water-circuit water kan lossen. Het is wel belangrijk dat in het warm-water-circuit een bepaalde gemiddelde druk heerst (bv. 1.5 bar) zodat de circualtie van dit water vlot kan verlopen. Een drukmeter toont deze druk. Er mag ook geen lucht in het circuit zijn, want dat maakt de circualtie van het warme water moeilijk. Als water opgewarmd wordt, dan kan er immers lucht vrijkomen. Op iedere radiator zit een ontluchtingsventiel (dit kan ook centraal zijn), en het is wenselijk om jaarlijks de lucht in de radiator te laten ontsnappen. Daarna moet er extra water in het circuit gebracht worden, dit via een kraan nabij de verwarmingsketel of via een automatisch systeem.

- een thermostaat of temperatuurregeling per circuit. Deze regelt de temperatuur van het warme water zodat dus ook de temperatuur in de te verwarmen ruimte geregeld kan worden. Een elektronische thermostaat zorgt voor een automatisch verloop van de temperatuur volgens de gewenste instelling per moment.

Er bestaan ook andere systemen van centrale verwarming. Meer info kan je bv. vinden via http://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_verwarming

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen