Dubbel boekhouden: vanwaar de term dubbel?

Kevin, 19 jaar
31 december 2012

Ik heb verschillende bronnen geraadpleegd over de vraag waar de term "dubbel" nu precies voor staat, maar er is geen eenduidig antwoord.

Volgens de ene bron slaat de term op het concept van het grootboek en dagboek, volgens anderen dan weer over de debet- en creditzijden van de rekeningen. Nog een andere bron beweert dat de term slaat op het verband tussen activa en passiva.

Als de antwoorden enkel zouden slaan op A/P en D/C, zou ik er nog uit kunnen geraken, tussen deze zie ik het verband nog.

Maar het grootboek/dagboek heeft hier niks mee te maken, het is dus werkelijk een keuze tussen deze 2 (3).

Antwoord

Beste Kevin,

Dubbel boekhouden verwijst naar de balans en het balansevenwicht. Op de balans noteren we niet alleen de ondernemingsmiddelen (A), maar ook de wijze waarop deze gefinancierd worden (P): we noteren dus alles als het ware dubbel. 
Uiteraard maken we niet na elke ondernemingsgebeurtenis een nieuwe balans op. We werken met rekeningen of journaalposten. We debiteren bij een verrichting een of meer rekeningen en we crediteren voor hetzelfde bedrag een of mee andere rekeningen. Als we daarna terug de balans opmaken, blijft het balansevenwicht behouden (nadat we het resultaat uit de resultatenrekening overgebracht hebben naar de balans). De term dubbel slaat dus zowel op A/P als op D/C dat we gebruiken om A en P in evenwicht te houden.


Vriendelijke groeten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen