Als we een een driefasige spanning gelijk richten, waarom verkrijgen we dan een hogere uitgangsspanning (gelijkspanning) dan de ingangspanning (wisselspanning).

adam, 30 jaar
22 december 2012

Antwoord

Zoals je waarschijnlijk weet, is de gelijkspanning die je uit een driefasige gelijkrichter bekomt gelijk aan 1,35 keer de lijnspanning van de wisselspanning. Ik ga er van uit dat je het hierover hebt.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld:
V_L = 400 V (lijnspanning wisselspanning, 400 V is de normale spanning voor laagspanningsdistributie)
Dan is V_DC = 1.35 * 400 V
                   = 540 V (gelijkspanning)

In absolute termen zou je kunnen zeggen dat de gelijkspanning hoger is dan de wisselspanning. Toch is dit een brug te ver. Je kan beide spanningen eigenlijk niet echt met elkaar vergelijken. Het is, zoals men zegt, appelen met peren vergelijken.

Gelijkspanning wordt slecht op 1 manier gedefinieerd. De spanning heeft maar 1 waarde, en die geven we. Bij wisselspanning daarentegen is het een ander verhaal. De waarde V_L die je gebruikt, is eigenlijk de effectieve waarde (RMS). Merk op dat deze effectieve waarde vierkantswortel(2) keer kleiner is dan de werkelijke amplitude van de sinusgolf (ik hoop dat je begrijpt wat ik hier mee bedoel). Je zou dus ook kunnen zeggen dat de amplitude van de wisselspanning gelijk is aan wortel(2)*400 V = 566 V en dit als maat nemen voor de wisselspanning. Zo is de maat voor de wisselspanning wel groter. Voor wisselspanning kan je ook de peak-to-peak waarde nemen. Dat is het verschil tussen de hoogste waarde van de sinusgolf en de laagste waarde van de sinusgolf (zo doet men het tenslotte voor gelijkspanning ook!). Deze waarde zou het dubbele van de amplitude zijn. We vinden hiervoor dan V_pp=2*566 V = 1132 V. Dat zijn al stevige cijfers. Merk op dat we het hier nog steeds hebben over spanning die je in huis kan krijgen (als je een driefasige aansluiting hebt). Nog een punt is dat je slechts 1 gelijkspanning krijgt, terwijl je er nota bene 3 wisselspanningen insteekt om deze ene gelijkspanning te krijgen. Zo zou je de wisselspanning misschien nog 3 keer meer gewicht moeten geven in je vergelijking.

Je ziet, je kan niet zomaar zeggen dat de spanning 'hoger' is geworden door er een gelijkspanning van te maken. Je zou namelijk appelen met peren vergelijken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw