Waarom wordt DNA een molecuul genoemd?

maarten, 77 jaar
19 december 2012

Ik dacht dat er in moleculen atomen zitten maar in het dna molecuul zitten weer andere moleculen...

Antwoord

beste,


We hebben in de IUPAC lijst een 103 atomen staan.
Verschillende (of soms ook gelijke) atomen kunnen met elkaar reageren en vormen dan moleculen.
De eenvoudigste moleculen die je waarschijnlijk wel kent en voor ons ook van levensbelang zijn zijn zuurstof en water.
Zuurstof wordt gemaakt door de verbinding van twee gelijke zuurstofatomen 02.
Water wordt gemaakt door de combinatie van waterstof en zuurstof: H20.
Door electrolyse (proces waarmee je met electriciteit op een welbepaalde manier water kan ontbinden) ontstaat waterstofgas en zuurstofgas. H2 en O2.

Door de juiste combinatie te maken van atomen (C, H en O) kan je bijvoorbeeld verschillende suikers maken (organische molecules).
Een voorbeeld van suiker is glucose
Bij suikerziekte is de glucosehuishouding verstoord in het lichaam. Suikers komen echter niet alleen in ons lichaam voor, denk maar aan de suikerbiet. Dergelijke moleculen hebben ook de mooie eigenschap dat ze soms aan elkaar kunnen geschakeld worden. Dit noemt men bij meerdere suikers (100den tot duizenden) polymerisatie. Je krijgt lange kettingen van moleculen. Een voorbeeld van glucosepolymeren is bijvoorbeeld cellulose of het hout van de stoel waar je op zit.
DNA is ook een polymeer, een hele lange streng van 4 verschillende moleculen (men noemt deze nucleotiden) die aan elkaar hangen. Per cel hebben we zo een twee meter DNA opgewonden in onze celkern liggen. 
Dat DNA is dus een polymeer, een lange molecule, lange opeenvolging van de nucleotiden, steeds herhaalde moleculen die aan elkaar gekoppeld zijn en die telkens bestaan uit atomen.
Hopelijk heeft dit een beetje verduidelijking gebracht.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen