Hoe zijn Index,koopkracht en huurherziening gekoppeld?

Amaury, 19 jaar
27 november 2012

Ik had een vraagje i.v.m. huurprijzen.Als de index stijgt, dan mag uw verhuurder om een huurstijging vragen toch? Maar hier verlies je geen koopkracht als ik het juist heb (bij zo een huurindex )Kun je dus alleen aan koopkracht verliezen als er een prijsstijging plaats vindt bij een huurherziening? Wat ik verwarrend vind: wordt dat verhoogde bedrag van de huurherziening niet bij de volgende index gerekend, dus dan daalt de koopkracht toch niet?

Antwoord

Dag Amaury, een verhuurder mag 1 keer per jaar de huur aanpassen aan de (gezondheids-)index. Om deze index te berekenen gaat men kijken naar de prijzen van een ruim aantal goederen die een gemiddeld gezin zou aankopen. Voeding, electriciteit of kledij zijn daar voorbeelden van. Telkens men deze index berekent, gaat men uit van dezelfde hoeveelheden. Op die manier krijg je inzicht in de uitgave die gezinnen moeten doen om dit goederenpakket aan te kopen. De index zelf wordt dan berekend door de uitgave in een bepaalde periode (de maand december bijvoorbeeld), te delen door de uitgave in een basisjaar en te vermenigvuldigen met 100. Een indexcijfers van 121 betekent dat gezinnen 21% meer moeten uitgeven voor het pakket goederen vergelijken met de uitgave in het basisjaar. Op basis van deze index berekent men ook de inflatie (de % wijziging in de index in een bepaalde maand bijvoorbeeld t.o.v. dezelfde maand een jaar geleden): de wijziging in de uitgave die een gezin moet doen om het goederen pakket te kopen. Is de inflatie positief, dan moeten gezinnen meer uitgeven.

De huurprijs wordt jaarlijks (1 keer) aangepast door de basishuurprijs (in het contract) te vermenigvuldigen met de nieuwe index en te delen door de index in het jaar dat het huurcontract werd afgesloten. De huurprijs wordt dus jaarlijks aangepast aan de wijziging van de levensduurte (d.i. de uitgave die de gezinnen moeten doen voor het pakket goederen en diensten). Een huurder verliest geen koopkracht. In België is het immers zo dat de lonen, wedden en uitkeringen ook worden aangepast aan de index. Bedraagt de inflatie 3%, dan stijgen lonen, wedden en uitkeringen ook met 3%. Ook de huurprijs volgt deze stijging. Een huurder verliest dus geen koopkracht. Ook voor de verhuurder is dat het geval: door de stijging van de huur wordt deze ook aangepast aan de gestegen levensduurte.

Een verhuurder mag onder bepaalde omstandigheden de huurprijs aanpassen buiten de inflatie. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van grote verbeteringswerken aan het pand dat wordt verhuurd of als er speciale omstandigheden zijn die de waarde van de huur beïnvloeden. Deze aanpassing van naar boven of naar beneden zijn.

Reacties op dit antwoord

  • 03/12/2012 - Amaury (vraagsteller)

    Bedankt! Nog één vraagje: Als het pand in een buurt staat die gentrificeert, mag de verhuurder de prijs dan ook laten stijgen?

  • 03/12/2012 -  (wetenschapper)

    De verhuurder mag drie-jaarlijks voorstellen om de huur aan te passen als er belangrijke verbeteringswerken zijn aangebracht of indien door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, de waarde van het pand met 20% is gestegen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een opwaardering van de buurt. Gentrificatie betekent vaak dat de buurt opwaardeert: oude panden worden gerenoveerd, er komen (meer) commerciële en culturele activiteiten, ... . Als dit tot gevolg zou hebben dat de prijs van een normaal pand met 20% is gestegen, dan kan de verhuurder dit ook doorregeken (binnen bepaalde limieten). Zie ook: http://www.verhuurder.be/herziening_huurprijs.htm

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw