Wat is het verband tussen impuls en lineair moment?

Kevin, 19 jaar
24 november 2012

Situering: Biomechanica - Ganganalyse: componenten van grondreactiekracht. In een GRK-diagram (met op x-as de tijd en op y-as de GRK) is de oppervlakte onder de curve gelijk aan de impuls. Nu is mijn vraag: is die impuls gelijk aan het lineair moment/hoeveelheid beweging of niet?

Antwoord

In de mechanica geldt het principe van krachtstoot en impuls:

Impuls op ogenblik t1 + tijdsintegraal van inwerkende krachten = impuls op ogenblik t2

Deze vectorvergelijking geeft aan dat de tijdsintegraal van inwerkende krachten (d.i. de krachtstoot) verantwoordelijk is voor een verschil tussen twee impulsen. Impuls is het product van snelheid en massa, en wordt soms ook ‘lineair moment’ of ‘hoeveelheid van beweging' genoemd. 

Vanuit theoretisch oogpunt dient men gebruik te maken van een vectorvergelijking omdat men steeds rekening zal houden met de richting waarin de snelheden en de krachten optreden.

Om de vergelijking in de praktijk te kunnen gebruiken worden ze normaal gezien opgesplitst in drie richtingen, bijvoorbeeld x- en y-richting (op het grondvlak) en de z-richting (loodrecht op het grondvlak). De 3 resulterende vergelijkingen zien er als volgt uit:

Impuls op  ogenblik t1  in x-richting + tijdsintegraal van alle inwerkende krachten in x-richting = impuls op ogenblik t2 in x-richting.

Impuls op  ogenblik t1  in y-richting + tijdsintegraal van alle inwerkende krachten in y-richting = impuls op ogenblik t2 in y-richting.

Impuls op  ogenblik t1  in z-richting + tijdsintegraal van alle inwerkende krachten in z-richting = impuls op ogenblik t2 in z-richting.

De inwerkende krachten waarvan sprake zijn dan de grondreactiekrachten in het linker- en rechterbeen, en het eigen gewicht van de persoon. Deze laatste zal dus enkel in rekening worden gebracht in de derde vergelijking (in de z-richting).

De tijdsintegralen die voorkomen in deze vergelijkingen corresponderen met de oppervlaktes onder de curves die de inwerkende krachten in functie van de tijd weergeven. Die inwerkende (grondreactiekrachten) kan men meten met een krachtplaat.

Vriendelijke groeten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen