Wat houdt de behandeling van een logopedist in ?

Merle, 11 jaar
22 november 2012

Antwoord

Wat de logopedist doet hangt af van waarvoor je er naartoe gaat. Een logopedist kan een behandeling doen voor leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie), maar het kan ook gaan om spraakproblemen, taalproblemen, gehoorstoornissen, stotteren, enzovoort.

De logopedist zal altijd beginnen met het onderzoeken wat iemand wel en niet kan (testing) om daarna een behandeling op te starten als dat nodig is.

Voor leerstoornissen zal die persoon dan kijken naar de zwakke en sterke kanten van het lezen, spellen, rekenen en dan stap voor stap aanleren wat iemand nog niet kan (door vooral op de bouwstenen van het leren te werken - het gaat dus niet om echte bijles, maar om remediëring).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw