Is een iq test op het internet betrouwbaar?

Helena, 14 jaar
7 november 2012

Ik heb onlangs enkele iq tests op het internet gemaakt daarbij had ik altijd een iq van 155 of meer. Maar die tests waren eigenlijk voor volwassenen. Toen ik de pre-test van Mensa maakte had ik 61% kans om te slagen voor de eindtest. Maar ik durf niet te vragen om een toelatingstest voor Mensa te maken, omdat ik niet weet of het wel nodig is om er een te maken.

Antwoord

Op het internet kan je inderdaad vele, zogenaamde IQ-testen vinden. Ook zijn er verschillende handboeken van het genre “Boast your IQ in 20 minutes” die beweren je voor te bereiden op het afleggen van een IQ-test. Maar hoe betrouwbaar zijn deze testen?

Het opstellen van een IQ-test is een arbeidsintensief proces dat vele maanden kan duren. Het begint met het verzamelen van testitems (opgaven) die op het eerste zicht een aspect van intelligentie meten. Daarna dien je na te gaan hoe betrouwbaar en hoe valide deze items zijn. Betrouwbaarheid kan op vele manieren gemeten worden; bijvoorbeeld door de test meerdere keren af te nemen en na te gaan of je hetzelfde resultaat krijgt (test-hertest betrouwbaarheid). Tests zijn valide als zij meten wat zij zeggen te meten. Als je beweert een IQ test te hebben gemaakt, dan moet deze test ook intelligentie meten en niet iets anders (bv. creativiteit). Validiteit kan je bijvoorbeeld nagaan door te kijken of je testresultaten samenhangen (correleren) met andere metingen. Als je test inderdaad intelligentie meet, zal het testresultaat dikwijls ook samenhangen met schoolresultaten.

Je moet de test ook standaardiseren en normeren. Een test moet immers altijd op dezelfde manier worden afgenomen en op dezelfde manier worden gescoord (verbeterd). Een test moet ook genormeerd worden. Stel dat ik je meedeel dat je 17 scoort op mijn test. Wat ben je daarmee?  Als iedereen 50 zou scoren lijkt me dit een zeer slechte prestatie. Als al de anderen echter slechts 5 zouden halen is een pracht prestatie. Je moet dus normen opstellen voor verschillende klassen van personen waarmee je de ruwe testresultaten kunt vergelijken. Dit betekent dat je de test dient te laten afleggen door verschillende honderden proefpersonen (gespreid over verschillende leeftijden, geslacht, opleidingsniveau, en andere variabelen).

Kortom je ziet dat het opstellen van een betrouwbare en valide test geen sinecure is en dat al dit werk wellicht niet gedaan is voor de vele intelligentietesten die je op het internet vindt. De meeste IQ testen die je op het internet vindt zijn dan ook volstrekt onbetrouwbaar.Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen