Komt het brandpunt bij een te sterke positieve bril weer voor het netvlies terecht wanneer je bijziend bent?

Karen, 21 jaar
18 oktober 2012

Stel dat je bijziend bent en je draagt normaal een bril met sterkte -2.5. Wanneer je een bril met sterkte -4 draagt, krijg je dan het verziend effect? Waar komt jouw brandpunt ten opzichte van het netvlies dan te liggen?

Antwoord

Dag Karen,

Wanneer je bijziend bent, komt het brandpunt van je lens vóór het netvlies te liggen. Door een bril met negatieve dioptrie (bijvoorbeeld -2,5) te dragen, komt dat brandpunt op het netvlies te liggen en krijg je dus terug scherp zicht voor voorwerpen die zich veraf bevinden.
Inderdaad, ga je een te sterk negatieve bril dragen, zal je overcompenseren en zal het brandpunt van je ooglens in plaats van vóór of óp het netvlies, zich achter het netvlies bevinden. Je wordt dan als het ware verziend.

Natuurlijk heeft accomodatie van de ooglens hier ook veel mee te maken. Wanneer de spieren rond de ooglens zich opspannen, wordt de lens boller (de spieren liggen kringsgewijs rond de lens). Hierdoor kan je beter focussen op voorwerpen dichtbij. Dat is ook de reden dat je, wanneer je moe bent, beter in de verte kan kijken dan pakweg een boek lezen. Door dit focusmechanisme van het oog zal je bij het dragen van een te sterk negatieve bril misschien wel scherp kunnen zien, maar zal je merken dat dit op den duur zeer vermoeiend wordt voor de ogen.

Conclusie:
Je wordt inderdaad verziend. Het brandpunt komt achter het netvlies te liggen.

Groeten,
Benjamien

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen