Hoelang blijft een persoon met cmv besmettelijk ?

isabelle, 39 jaar
29 augustus 2012

Antwoord

Het cytomegalovirus (CMV) behoort tot de groep van de herpesvirussen. Deze virussen zijn in staat om zich definitief te vestigen in een besmet lichaam, zonder daarom symptomen te geven. Deze symptomen komen soms terug wanneer het virus heropflakkert, en weer intens en ev. op andere plaatsen zich begint te vermenigvuldigen. Een voorbeeld daarvan zijn de wederkerende koortsblaasjes, veroorzaakt door herpex simplex virus dat zich definitief in het lichaam genesteld heeft.
Bij een acute infectie wordt er veel virus geproduceerd, later zwakt dit af door reactie van het immuunsysteem. Dit houdt het virus onder controle, waaraan deze laatste af en toe kan ontsnappen bij verminderde weerstand of ziekte, denk opnieuw aan het optreden van koortsblaasje (vandaar de naam). Zo zal ook CMV bij een acute infectie symptomen kunnen geven die normaliter verdwijnen dankzij het optreden van immuniteit. Het virus wordt dan ondetecteerbaar in het bloed maar verdwijnt echter nooit uit het lichaam. De frequentie van heropflakkering hangt af van individuele verschillen en vooral van de algemene weerstand en immuniteit. Tijdens de acute infectie en bij heropflakkering kan deze persoon virus uitscheiden, en andere personen besmetten. Urine is een belangrijke bron van infectie. Handen wassen na contact met urine (pamperwissels!) is belangrijk, zeker voor zwangeren die niet immuun zijn.
Een besmet individu is dus bijna nooit continu, maar potentieel wel levenslang, een bron van infectie voor anderen. In onze streken is meer dan de helft van de bevolking besmet met CMV, wat logischerwijze meer voorkomt bij ouderen dan bij jongeren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen