Is het door de noord- en zuidpool dat de aarde rond is?

jasper, 12 jaar
28 mei 2008

Antwoord

Het feit dat de Aarde rond is heeft alles te maken met de manier hoe de planeet (en alle andere planeten) ontstaan, door het samenklitten van brokken, stof en gas in een ronddraaiende schuifvormige band rond de zon.
Het feit dat we een magnetische noord- en zuidpool hebben, heeft dan juist weer te maken met het feit dat de Aarde ronddraait rond haar as. Het magnetische veld wordt immers opgewekt doordat diep in de Aarde een "dynamo" zit. We noemen deze dan ook de "geodynamo".
Je weet dat binnenin de Aarde we op meer dan 2900 km diepte een kern hebben (die vooral opgebouwd is uit metalen). Maar de buitenkern is vloeibaar in tegenstelling tot de binnenkern die massief is. Nu, door de rotatie van de Aarde rond haar as, gaat de binnenkern in de vloeibare massa van de buitenkern ook rond de as draaien. Zo wordt een elektromagnetisch veld opgewekt. Dit magneetveld noemen we een "dipool" magneetveld, omdat het twee ("di-") polen heeft. Elke andere dipoolmagneet (zie uw kompas) zal zich volgens de veldlijnen van dit Aardse magneetveld leggen.
Daar waar de veldlijnen loodrecht op het aardoppervlak staan, spreken we van de magnetische noord- en zuidpool. Deze polen komen niet overeen met de geografische noord- en zuidpool (de punten waar de denkbeeldige rotatieas van de Aarde door het aardoppervlak steken).
Om voor nog wat meer verwarring te zorgen: eigenlijk ligt de magnetische zuidpool dicht bij de geografische noordpool en de magnetische noordpool dicht bij de geografische zuidpool.
Kijk alvast op de bijgevoegde Wikipediapagina als je meer wens te weten over het magnetische veld van de Aarde.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen