Wat is de etymologie van vlieg ?

Brecht, 21 jaar
28 mei 2008

Het is terug de periode dat er vliegen in ons huis rond zoemen en ik vroeg me af hoe die beestjes aan hun naam kwamen.

Antwoord

Het woord vlieg bestaat al lang in onze taal, maar is eigenlijk een afgeleide vorm van het werkwoord vliegen. Dat woord is een redelijk typisch Germaans, aangezien het in zowat alle andere Germaanse talen bestaat. Een vlieg is dus simpelweg een insect dat vliegt; meer moet je er niet achter zoeken.

In bepaalde noordelijke dialecten bestaat dit woord trouwens niet: bijvoorbeeld in het Gronings (en ook in het Fries!) verwijst men naar dit insect met de naam mug.

Je kan overigens zelf de etymologie van heel wat woorden opzoeken met behulp van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), dat na registratie gratis kan worden geraadpleegd op <wnt.inl.nl>.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Rik Vosters

Historische sociolinguïstiek

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen