Hoe komt het dat ooievaarsnesten alleen voorkomen in natuurpark Planckendael en niet elders in het land?

marleen, 55 jaar
4 augustus 2012

Antwoord

Beste Marleen,

Om te beginnen komen ooievaarsnesten niet enkel voor in Planckendael, maar er broeden ook ooievaars in Het Zwin. De reden dat ooievaars enkel in Planckendael en het Zwin broeden komt omdat ze daar ooit terug uitgezet zijn. Ooievaars waren namelijk al sinds het eind van de 19e eeuw lokaal uitgestorven in België, maar net als in de meeste ons omringende landen werden ze weer terug uitgezet vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw.

In België gebeurde dat in de jaren '80. Zo werd in Planckendael in 1986 begonnen met de handopfok van jonge ooievaars die de basis moesten vormen voor een standvogelpopulatie in het dierenpark. Om de genetische diversiteit van deze startgroep zo groot mogelijk te maken werden er ook nog ooievaars gehaald uit Mulhouse (Frankrijk) en uit het ooievaarsstation “Het Liesveld”  in Nederland. Al deze jongen werden gedurende 3 tot 4 jaren in gesloten volières gehouden om de koppelvorming en hun bekwaamheid tot voortplanting op de voet te kunnen opvolgen. Bovendien zorgde het verblijf in gevangenschap gedurende enkele jaren ervoor dat de trekdrang bij deze vogels verdween. Hun  nakomelingen echter zouden dan wel weer moeten gaan trekken naar het zuiden. Op die manier werden vanaf 1990 gedurende 3 jaren in totaal 29 gepaarde en succesvolle oudervogels losgelaten in Planckendael nadat op verschillende plaatsen van het park geschikte nestplatforms werden aangeboden. Inmiddels (voorjaar 2012) is het aantal nesten in en om Planckendael opgelopen tot maar liefst 52. Gedeeltelijk zijn dat nesten van vogels die geboren zijn in Planckendael en elk jaar terugkomen, en daarnaast is er vanaf het begin van het project sprake geweest van immigratie van nieuwe vogels. Voor zover die dieren geringd waren bleek dat ze vaak afkomstig waren uit Nederland, soms ook uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland of elders uit België.

Zjef Pereboom, Zoo Antwerpen/ Planckendael

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen