opwarming aarde tektonische aktiviteit

Carlo, 41 jaar
27 mei 2008

Kan het zijn dat door de opwarming van de aarde,de aardkern vloeibaarder wordt en hierdoor de tektonische activiteit toeneemt?

Antwoord

De opwarming van de Aarde, of correcter gesteld de opwarming van het klimaat op Aarde, is iets dat zich afspeelt in de atmosfeer van de Aarde, een dunne schil gassen van enkele tientallen kilometers dik.
In deze schil van gassen spelen zich heel wat processen af die maakt dat de concentratie van bepaalde gassen - de broeikasgassen - toeneemt of afneemt, met een warmer of kouder klimaat tot gevolg. Deze processen worden gestuurd door twee motoren: de interne motor van de Aarde onder de vorm van vulkanisme, gebergtevorming, enz. en een externe motor, de Zon, die een variabele hoeveelheid energie levert. Klimaatsschommelingen doen zich bovendien voor op een korte geologische tijdschaal. Bedenk dat de laatste ijstijd nog maar 10000 jaar geleden eindigde.
De kern van de Aarde zit zo'n 2900 kilometer onder onze voeten. Wat er zich in de atmosfeer afspeelt heeft totaal geen invloed op wat zich op die diepte afspeelt. Hier spelen zich processen af van een totaal andere schaal en in totaal andere omstandigheden van temperatuur en druk. Dit maakt inderdaad dat de gesteenten in de buitenkern vloeibaar zijn.
Platentektoniek, tenslotte, is ook een proces dat zich op een totaal andere schaal afspeelt dan deze van de klimaatsprocessen in de atmosfeer. Vooral op een andere tijdschaal. Bedenk dat platen zich bewegen met snelheden van hooguit enkele centimeter per jaar (de snelheid waarmee je vingernagels groeien). Voor platentektoniek moet je dan ook in een tijdskader plaatsen van miljoenen jaren. En in een dergelijk tijdskader heeft het klimaat al heel wat wisselingen tussen warm en koud ondergaan.
Kortom, wat zich afspeelt diep onder onze voeten en wat zich afspeelt in de atmosfeer zijn allemaal processen die men moet bekijken vanuit een totaal ander ruimtelijk en tijdskader.

Reacties op dit antwoord

  • 31/05/2008 - Carlo (vraagsteller)

    Bedankt voor uw tijd en moeite prof.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. Manuel Sintubin

Tektoniek Geodynamica Aardbevingsgeologie Aardbevingsarcheologie

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen