Stel een grote zwarte familie zou vele generaties lang in Nederland blijven wonen, zouden zij na verloop van tijd blank worden? Wel begrepen dat zij slechts onderling voortplanten en het klimaat in Nederland niet veel veranderd?Zo ja, zou er een schatting

marinus, 40 jaar
12 juli 2012

Antwoord

De evolutie voorspellen is onmogelijk, omdat er te veel factoren mee bepalen hoe de wereld er straks uitziet, van klimaatopwarming tot 'kleinigheden' als het lot van een muggensoort (en de tropische ziekten die ze kan olverdragen). En het zijn de omstandigheden die bepalen welke eigenschap op dat moment nuttig kan zijn, en dus voordeel biedt in de striijd om het overleven. Maar heel ruw kan je zeggen dat het ongeveer duizend generaties duurt eer een voordelige eigenschap zich door een populatie heeft verspreid.

Onze voorouders hebben Afrika pakweg zestigduizend jaar geleden verlaten, dus onze witte huid heeft al zo'n drieduizend generaties de tijd gekregen. Ongeveer twaalfduizend jaar geleden, bij het begin van de landbouw, begonnen onze voorouders volop melk te drinken, en kwamen de zeldzame uitzonderingen die melksuiker op volwassen leeftijd nog konden verteren in het voordeel. We zijn intussen zeshonderd generaties verder, en zowat alle Europeanen kunnen nu hun hele leven koemelk drinken zonder problemen, terwijl dat in Afrika en Azië nog een minderheid is, maar voorzover we kunnen zien wel een groeiende minderheid.

Het is niet heel duidelijk of een witte huid in Nederland evenveel bijdraagt aan je overlevingskansen als melk kunnen drinken. Maar bij gebrek aan beter, lijkt duizend generaties voor beide eigenschappen een redelijke gok.

Maar het blijft een gok. Een oprukkend ozongat met het bijbehorende ultraviolette zonlicht zou het voordeel van een witte huid serieus ondergraven, net als een situatie waarbij toenemend racisme wit en zwart tegen elkaar opzet. Bovendien kun je het vergeten dat een bevolkingsgroep zich zo lang enkel onderling voortplant. De Joden zijn na tweeduizend jaar ballingschap - honderd generaties - nog niet versmolten met de bevolkingen waarin ze leven, maar dat is al uitzonderlijk. In immigratielanden als de Verenigde Staten of Brazilië is de derde generatie meestal al goed geïntegreerd, ook al is ze zich haar afkomst nog bewust. En al vertraagt een afwijkende huidskleur die integratie, het blijft een kwestie van enkele tientallen generaties, geen honderden. Of weet jij nog hoeveel Spaanse bezetters er in de zestiende eeuw tussen je voorvaderen hebben gezeten, laat staan hoeveel Moren die zelf in hun stamboom hadden?

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen