Welke botsing (tussen auto's) komt harder aan?

Henk, 77 jaar
28 mei 2012

L.S.,

het betreft de vraag welke botsing(tussen auto's) harder aankomt, en dus ook of er wel verschil is.

Ik vond op uw geweldige site twee antwoorden, maar deze leken voor mij als gewone burgerman strijdig. Mogelijk lees ik een van de antwoorden verkeerd.

Het betrof een antwoord aan ene Johan(64). 11 /06/2008. Zijn vraag betrof rijdende en botsende auto's.
Aan het einde van de uitleg(explicatie) schrijft Mevr. Ir Ineke de Coninck in de laatste zin van de laatste alinea: M.a.w. daar moet je gewoon de snelheden van de auto's optellen.

Ikzelf wil daar op reageren met: Wat als de ene auto 50 km/u rijdt en de andere 100 km/u? Bij 100km/u tegen de muur staat de betreffende auto gewoon stil. Maar een auto die 100 km/u rijdt en die frontaal tegen zo'n zelfde auto botst die slechts 50 km/u rijdt zal niet stilstaan, maar zal wat doorschieten.(Los van kreukelzones en wrijvingsweerstand op de weg) Die verwerkt dan effectief een zwakkere botsing dan tegen die muur. (En natuurlijk krijgt die auto die maar 50 km/u rijdt een hardere klap te verwerken dan wanneer-ie met 50 tegen die muur zou botsen.)
Ik heb zo'n gevoel van 50 + 100 = 150: 2= 75km/u wanneer we alle andere krachten buiten beschouwing laten. De klap zal, naar mijn burgermans idee, dan 75 km/u zijn.

Kijken we ook op uw site(Ik heb een vraag) naar de mail van 17 - 07 - 2008 van ene Piet van 44 jr., deze wordt beantwoord door dr. ir.Nico Smets. Dat antwoord sluit wel aan bij mijn eigen overweging.

Waarschijnlijk las ik uw antwoord verkeerd.
Kan en wil iemand mij uit de droom helpen?

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Antwoord

Dag Henk

De oorzaak van deze "tegenstrijdigheid" ligt in het feit dat we onze uitleg niet moeilijker willen maken dan nodig. Om het juist uit te rekenen moeten we de massa hebben van de auto's, de vervormbaarheid, de toestand van de muur,...

De snelheid waarmee 2 auto's op elkaar botsen is de som van die van beide auto's, daar ligt het probleem niet. Wie verder zal rijden na de botsing en wie niet, wordt zeker bepaald door de massa, maar ook door de snelheid (de impuls, p = m.v). Een vrachtwagen die op een personenwagen, die 100 km/h gaat, afkomt aan 50 km/h komt voor die personenwagen zwaarder aan dan een muur. (De personenwagen zal niet verderrijden in de zin die hij had, maar terugkeren.) En ook hier kan ik dat niet duidelijk zeggen, omdat ik niets vermeld heb over de muur.

In de uitleg van Nico Smets wordt voor het gemak verondersteld dat de muur niets van energie opneemt. Dat is natuurlijk ook maar een benadering, en afhankelijk van de muur een goede of een slechte benadering. Heb je een muur die niet sterk is, dan neemt die veel energie op.

Verder doet die snelheid er zeker toe. Je kunt je wel inbeelden dat 2 identieke auto's die respectievelijk aan 100 km/h en aan 50 km/h frontaal botsen eenzelfde effect zullen hebben als een auto die aan 150 km/h botst op een stilstaande auto. Heb je een muur met een sterkte van een auto, dan heb je evengoed het effect van die 150 km/h.

Om dit exact uit te rekenen moeten we dus veel meer gegevens in rekening brengen, en dan wordt het vraagstuk al snel vrij ingewikkeld.

Reacties op dit antwoord

  • 11/06/2012 - Henk (vraagsteller)

    Geachte Mevr De Coninck, Uw antwoord begint met ' De oorzaak...... dan nodig' Juist daarom is uw antwoord niet te begrijpen. Het antwoord van De heer Smets in 17.07, 2008 daarentegen juist heel goed, Zijn (dhr Smets) en uw antwoord blijven strijdig en het antwoord dat u nu geeft is voor mij nog minder te begrijpen. Dank voor de gegeven moeite, VrGr., Henk van den Heuvel

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen