Stel dat de aarde slechts 5000 jaar oud zou zijn en stel dat je de relativiteitstheorie aanvaardt, hoe zou de kosmos er dan uitzien?

frederik, 49 jaar
17 mei 2012

In mijn eigen omgeving ervaar ik dat het creationisme op steeds meer bijval kan rekenen (vreemd genoeg vaak bij mensen met een hogere opleiding). Mensen gebruiken voortdurend hedendaagse technologie én zijn ervan overtuigd dat de aarde slechts 5000 jaar oud is. Hoe dicht zouden sterren bij ons staan als de verste ster slechts 5000 jaar had om ons te bereiken? Als we dat terugrekenen... hoe dicht zou de zon tegen ons staan? Ik veronderstel dat alle gravitatiewetten overhoop zouden gegooid worden?

Antwoord


Het is erg moedig van u om dat debat te willen aangaan...

Er zijn natuurlijk vele fysische argumenten om te ondersteunen dat het heelal veel ouder is dan 5000 jaar, maar creationisten verkiezen die fysica niet te willen begrijpen.  Het idee om te vertrekken van de relativiteitstheorie is dan wellicht niet zo nuttig: de theorie is niet zo gemakkelijk te vatten.  Het aannemen van de relativiteitstheorie bevat dan in zekere zin een gezagsargument, en het is niet efficient om het ene gezagsargument met een ander te bestrijden.

Maar voorafgaand aan de relativiteitsheorie is er de eindige snelheid van het licht.  U hebt gelijk dat in een heelal van slechts 5000 jaar oud we geen sterren kunnen zien die meer dan 5000 lichtjaar van ons verwijderd zijn.  Dan kan het een goede strategie zijn om de gespreks(?)partner ervan te overtuigen dat er objecten zijn op meer dan 5000 lichtjaar van ons.

De afstandsbepaling binnen de sterrenkunde is ook een complexe aangelegenheid, en het is enkel dicht bij ons dat we ons kunnen steunen op een rechtstreekse methode, die moeilijk weerlegbaar is.  Dat is het parallax-effect, waarvoor u op wikipedia terechtkan.  Het steunt op simpele driehoeksmeetkunde, het principe om afstanden te bepalen door vanuit verschillende plaatsen naar eenzelfde kerktoren te kijken.  Als die kerktoren een ster is, dan gebruiken we als verschillende plaatsen de verschillende posities van de Aarde in haar baan rond de Zon.  Als we metingen doen van de hoek naar de ster vanuit twee verschillende posities, dan kennen we alle hoeken in de driehoek; de kennis van de lengteschaal van de aardbaan levert ons dan alle afstanden, ook die naar de ster.

Het praktische probleem is dat de afstanden tot de sterren veel groter zijn dan de aardbaan, de hoekverschillen zijn dus klein.  Voor de dichtste ster is dat hoekverschil al minder dan een boogsekonde, hetgeen impliceert dat die ster op meer dan 3.2 (in het echt meer dan 4) lichtjaren van ons afstaat.  Voor afstanden groter dan 5000 lichtjaar moeten we dus hoeken kunnen meten die kleiner zijn dan een duizendste boogsekonde, en dat is erg moeilijk.

Dan zijn er twee mogelijke redeneringspistes:
- We stellen vast dat voor de meeste sterren de parallax heel erg klein is en moeilijk meetbaar.  Laat ons zeggen dat we met de parallax kunnen aantonen dat meer dan 99.99% van de sterren verder staan dan 3000 lichtjaar van ons.  Een beetje statistiek overtuigt een redelijk mens dan dat er op zijn minst een redelijke fractie van al die sterren ook verder dan 5000 lichtjaar verwijderd moet zijn.
- We proberen met heel nauwkeurige metingen toch een ster te vinden die volgens de parallaxmethode verder staat dan 5000 lichtjaar.  En dat tonen de artikels in bijlage.  Met radiotelescopen kan men de nauwkeurigste positiemetingen doen, en zo heeft men kunnen aantonen dat de afstand van de bron ON1 in het tweede artikel meer dan 2.3 kpc, of meer dan 7000 lichtjaar is.

Hoe zullen uw creationisten reageren?
- Door te betwijfelen dat de Aarde rond de Zon draait (want dat doet de bijbel impliciet ook), maar dat is toch wel eenvoudig doorprikbaar, voor redelijke mensen opnieuw.
- Door te stellen dat de Aarde 5000 jaar oud is, maar sommige sterren misschien ouder.  Maar dan zegt Genesis dat de Aarde er was voor de sterren...

Wellicht zullen ze heel anders reageren.  Opnieuw dus: goede moed!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw