Franklin D. Roosevelt was twaalf jaar president van de VS. Hoe kon dit?

Axel, 16 jaar
8 mei 2012

Roosevelt was president van 4/03/1933 tot zijn dood op 12/04/1945, een periode van twaalf jaar. Men kan in de VS toch maar acht jaar president zijn? En als hij niet gestorven was, hoe lang had hij dan nog president kunnen blijven?

Antwoord

De beperking van de presidentiële ambtstermijn tot twee maal werd in de Amerikaanse Grondwet geschreven in 1951. Dit gebeurde door het 22e amendement.

No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once.

Eigenlijk bestond deze regel al veel langer, al vanaf Washington (eerste president), die weigerde zich verkiesbaar te stellen voor een derde termijn.
Het was de bedoeling van de indieners van het voorstel om deze regel op schrift te stellen, vooral na het precedent van de verkiezingen van Roosevelt (derde keer in 1940 en vierde keer in 1944).
De geschiedkundige context (post-depressie, wereldoorlog II) heeft ongetwijfeld een en ander te maken met dit uitzonderlijk gegeven.

Als je de tekst goed leest, is het per hypothese wel mogelijk om iemand die twee termijnen als president volbracht te laten verkiezen als vice-president, waarna hij/zij desgevallend wel een derde termijn kan volbrengen (hoewel hier dan weer een argument kan worden gevonden contra in het 12e amendement).

Als FD Roosevelt niet overleden was, zou hij de termijn hebben kunnen uitdienen tot de verkiezingen van november 1948, een termijn die zijn vice-president, Truman, volbracht.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen