Wat is een magisch vierkant?

sofie, 17 jaar
24 mei 2008

Het magisch vierkant heeft te maken met wiskunde.

Antwoord

Je kent waarschijnlijk wel het principe van een sudoku, waarbij je de getallen 1 t.e.m. 9 moet zien in te vullen in een vierkant rooster van 3 op 3.
Wanneer je in een dergelijk rooster de getallen zo plaatst dat de som van de getallen in de kolommen, in de rijen en in de beide diagonalen dezelfde som oplevert, spreekt men van een magisch vierkant. Een voorbeeld van een dergelijk magisch vierkant is de volgende:
8  3  4
1  5  9
6  7  2
In dit geval is de som telkens 15. Dat getal wordt ook wel de 'magische constante' genoemd.

Magische vierkanten zijn niet noodzakelijk vierkanten van 3 op 3, maar kunnen veel groter zijn. Vaak eist men dat je enkel de getallen 1 t.e.m. n² mag gebruiken, met n dan de lengte van de zijde van het vierkant (in bovenstaand voorbeeldje is n = 3), maar dat is niet altijd het geval. Soms eist men gewoon dat de gebruikte getallen allemaal verschillend zijn.
Magische vierkanten bestaan er in vele vormen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karolien Lefever

- wiskunde - astronomie: massieve B-type sterren, asteroseismologie - aeronomie: ozonlaag, stratosfeeronderzoek

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
Ringlaan 3 1180 Brussel
http://www.aeronomie.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen