Wie bepaalt of iets kunst is?

Renice, 17 jaar
24 april 2012

Hallo,
Ik moet dit jaar een profielwerkstuk maken. Ik heb hiervoor de hoofdvraag gekozen: Wie bepaalt de waarde van kunst? Als ik hiervoor op het internet zoek, krijg ik geen duidelijke informatie.
Kunnen jullie mij misschien verderhelpen? Groetjes,

Antwoord

Beste Renice,

Ik denk dat je een erg moeilijke vraag wil aanpakken en dat je voor je werkstuk niet anders zult kunnen dan de onduidelijkheid die je aantreft, zo correct en helder mogelijk weergeven. Er is geen pasklaar antwoord op de vraag wie bepaalt of iets kunst is, en ook niet op de andere formulering van je vraag--eigenlijk zelfs een andere vraag: wie bepaalt de waarde van kunst? Voor die laatste vraag, is het bvb. duidelijk dat de verkoopswaarde van kunststukken door de markt bepaald wordt. De esthetische waarde van kunst wordt dan weer vooral door kunstcritici bepaald, waarbij een impliciete of expliciete canon van "de beste" werken als maatstaf geldt. Zo'n canon verandert voortdurend, omdat opvattingen wijzigen. Soms ook omdat men meer inzicht krijgt. Het is bvb. zo dat een laat werk van de Brit J.M.W.Turner (vooral romantisch schilder) lange tijd beschouwd werd als een vroeg voorbeeld van het abstracte modernisme in de schilderkunst en om die reden als een van zijn beste. Maar dat argument werd afgewezen door wie het abstracte modernisme slechts een tijdelijk experiment vond, dat grosso modo mislukte. En het werd nog sterker afgewezen toen, recent, bleek uit studiewerk dat dit schilderij gewoon onafgewerkt bleef en manifest een schets was voor een veel complexer werk dat verre van abstract zou geweest zijn, indien de schilder het af had kunnen werken. Om die redenen is het mogelijk om de esthetische waarde van een kunstwerk te herzien, d.w.z. de plaats die het werk heeft in de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis--hoe vernieuwend het was, hoe interessant vanuit het oogpunt van de kunst als ontwikkelingsgang.

Hopelijk helpen deze reflecties je wat verder op weg.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw