Leidt een uitbarsting van een supervulkaan altijd tot een massa-extinctie?

Axl, 18 jaar
11 april 2012

Leidt een uitbarsting van een supervulkaan altijd tot een massa-extinctie?

Antwoord

Een supervulkaan is niet een concept dat vaak in de wetenschappelijke literatuur voorkomt. Het werd voor het eerst gebruikt in een BBC zending in 2000 om te refereren naar vulkanen die zeer grote explosieve uitbarstingen kunnen veroorzaken. Nu beschouwen vulkanologen deze 'supervulkanen' als vulkanen die in het verleden ten minste een uitbarsting met een extreem groot volume (van 100 tot meer dan 1000 kubieke kilometer) hebben gehad.
Twee soorten uitbarstingen kunnen zo'n groot volume magma produceren: grote lavaprovincies en grote caldera-vormende explosieve uitbarstingen. Dergelijke grootschalige volume-uitbarstingen zijn niet zeldzaam over de geologische tijdschaal: ten minste drie uitbarstingen van meer dan 1000 km3  zijn gekend over het laatste miljoen jaar (Taupo, Nieuw Zeeland; Yellowstone, VS; Toba Meer, Indonesië). Grote lavaplateau’s zijn geen explosieve uitbarstingen, maar bouwen op over een langere tijdsperiode.

Beide types uitbarstingen zijn geassocieerd met een significante impact op het milieu: door langetermijnklimaatsverandering, verstoring van de inkomende zonnestraling door aerosolen en door de uitstoot van toxisch zwavelzuur. Deze processen hebben een impact op de voedselketen en kunnen leiden tot een massaal uitsterven van planten en dieren.

Hoewel elk van deze grote effusieve of explosieve uitbarstingen een merkwaardige impact op de omgeving zal hebben, zullen ze niet systematisch verantwoordelijk zijn voor een massa-extinctie op wereldschaal.

Van de vijf hoofdmassa-extincties die over de laatste 500 miljoen gekend zijn, zijn drie mogelijk verbonden aan een massieve lava-uitstoot van een basaltische provincie. De rol van het Deccan lavaplateau in het uitsterven van de dinosaurussen op het einde van het krijt is bijvoorbeeld nog onduidelijk, al wordt een meteorietinslag nu algemeen erkend als de hoofdoorzaak van deze massa-extinctie. De impact van meer recente grootschalige explosieve uitbarstingen op de diversiteit van diersoorten is nog niet goed gekend.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen