Fasces (afbeeldingen) in het Belgisch parlement...? Wat betekent dit?

Oscar, 67 jaar
15 maart 2012

Tot mijn verbazing bemerkte ik in de Belgische Kamer, dat er aan weerszijden van de voorzitter een bas-reliëf van fasces (stokken en kapmessen) is aangebracht. Gezien dit een symbool van het fascisme is, vraag ik me af wat de betekenis is van dit symbool in het Belgisch Parlement dat geacht wordt democratisch te zijn?

Antwoord

Beste Oscar,

De fasces zijn sinds het einde van het Romeinse Rijk vaak gebruikt als een symbool van de staatsmacht, rechtvaardigheid,... Later werd dit symbool gekaapt door de fascisten.

Je kan de fasces dus op vele plaatsen terugvinden, zonder dat hieraan een autoritaire/fascistische betekenis moet worden gehecht. Ook bv. in het Amerikaanse House of Representatives kan je fasces afgebeeld zien naast de voorzitter en vicepresident of op het zegel van de Amerikaanse Senaat, op Franse paspoorten, in het logo van de Spaanse Guardia Civil,...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen