Het verdrag van Versailles (na WO I) bepaalde dat Duitsland heel zijn oorlogsvloot moest inleveren, wat wil dat precies zeggen?

Lore, 17 jaar
28 februari 2012

Ook zijn volledige handelsvloot moest Duitsland als herstelbetaling afstaan en een deel van zijn visserijvloot. Wat willen ze hiermee zeggen? Werden die vloten dat aan de overwinnde landen gegeven, of de opbrengst ervan? En die oorlogsvloot, werd die 'weggegeven' of vernietigd?

Antwoord

Dag Lore,

Je vraag klopt niet helemaal: Duitsland moest niet de hele oorlogsvloot inleveren.

Eén deel van het Verdrag van Versailles, deel V, ging over de ontwapening van Duitsland. Daarin werd gesteld dat de oorlogsvloot erg beperkt moest blijven, uitgedrukt in tonnenmaten (enkele fregatten, patrouille- en bevoorradingsschepen, géén onderzeeërs). De rest van de vloot moest ofwel ontwapend of gesloopt worden, ofwel door het Verenigd Koninkrijk worden aangeslagen. Duitsland koos voor de eerste optie, vernietiging of ombouwing, en overhandigde amper oorlogsschepen.

In het kader van herstelbetalingen, geregeld in bijlage III van het verdrag, moest Duitsland wel de hele handels- en visserijvloot overhandigen aan het Verenigd Koninkrijk, terwijl andere bijlagen bijvoorbeeld regelden dat heel wat zware industrie naar Frankrijk moest verhuizen. Het ging telkens om het letterlijk aanslaan van machines en schepen, die naar een ander land verhuisden.

De ontwapening bezat een zekere logica, maar ging duidelijk te ver: het grootste land in Europa werd compleet weerloos gemaakt. De herstelbetalingen daarentegen waren ingegeven door traditie en wraak. Het ging niet alleen om herstel van werkelijke oorlogsschade, maar draaide vooral om wraak voor Frans-Duitse herstelbetalingen uit de 19de eeuw, en het economisch breken van Duitsland. De geallieerden waren minder geïnteresseerd in de opbrengsten, dan in de straffende effecten op Duitsland.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen