Is boeddhisme het meest wetenschappelijke geloof?

Tim, 14 jaar
17 februari 2012

Ikk heb gelezen dat Einstein ooit heeft gezegd:

"Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme."

Ik ben zelf boeddhist en vraag me af of dit ook echt zo is.

Antwoord

Ja, Tim, je hebt gelijk. Einstein heeft die uitspraak gedaan.

En niet alleen Einstein ... hier zijn er nog een paar:

- Atoomfysicus Robert Oppenheimer: “De opvattingen over het menselijk kennen, die op basis van deontdekkingen in de atoomfysica ontwikkeld worden, zijn bepaald niet volkomen onbekend en volkomen nieuw. Zelfs in onze eigen cultuur hebben ze al een geschiedenis achter zich, en in de gedachtewereld van boeddhisten en Hindoes nemen ze een meer centrale plaats in. We kunnen een uitbouw en een verfijning van deze oude wijsheid verwachten.”

- Niels Bohr (één van de grondleggers van de kwantummechanica):

"Voor parallellen met wat de atoomtheorie ons leert moeten we ons richten op die kentheoretische problemen, waarmee denkers als Boeddha en Lao Tzu al geconfronteerd werden. Daarmee kunnen we proberen harmonie te brengen in onze positie als toeschouwer én acteur in het grootse drama van ons bestaan.”

In mijn cursus "Filosofie, systeemdenken, chaostheorie en communicatie" die ik doceer aan de Hogeschool West-Vlaanderen, behandel ik heel uitgebreid de banden tussen de moderne fysica enerzijds (relativiteitsfysica, kwantummechanica) en het Oosterse denken (boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme) anderzijds. 

Het boeddhisme is geen geloof of godsdienst in de strikte zin van het woord. Het is een levensvisie, een opvoedingssysteem, een filosofie,...

Waarom is het geen godsdienst? Omdat er in het boeddhisme geen God of onsterfelijke Ziel is. Het is dus een atheïstische filosofie die de mens en het ganse universum centraal stelt. De drie kernbegrippen van de boeddhistische levenshouding zijn dan ook: doe het goede, vermijd het kwade en verrijk je geest.

Het boeddhisme hecht ook een heel groot belang aan het wetenschappelijk onderzoek en werkt er zelfs actief aan mee. Ik kan je in dit verband verwijzen naar een  Engelstalige website waar je meer informatie kunt vinden: http://www.mindandlife.org/ en ik kan je ook verwijzen naar de website van de Belgische Boeddhistische Unie: http://www.buddhism.be/index.php?lang=nl.

Verscheidene wetenschappers hebben boeken geschreven waarin die banden waarover ik het daarstraks had, duidelijk gemaakt worden:

- Gary Zukav, De dansende Wu-Li Meesters

- Fritjof Capra, De Tao van de fysica

- Mathieu Ricard en Trinh Xuan Thuan, De Monnik en de Wetenschapper

... om er maar een paar te noemen.

Als je meer informatie wil, schrijf me dan gerust: johan.dhaenen@howest.be

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

lic. D'haenen Johan

Filosofie, ethiek, holistisch denken, boeddhisme, taoïsme China - oosterse filosofie

Hogeschool West-Vlaanderen
Marksesteenweg 58 B-8500 Kortrijk
http://www.howest.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen