Hoe komt het dat een regenboog cirkelvormig is en niet een andere vorm heeft?

Jan, 42 jaar
15 februari 2012

Enige tijd al probeer ik mijzelf te verklaren waarom de vorm van een regenboog cirkelvormig is en niet vierkant, ovaal of driehoekig.

Antwoord

De regeldruppels weerkaatsen via een bepaalde breking het licht van de zon. Opdat een regendruppeltje bijdraagt tot het feit dat u een regenboog ziet, moet de hoek tussen de zon en uzelf, gezien vanuit de druppel 42° zijn. De druppels die daaraan voldoen liggen dan, vanuit u gezien in een cirkel aan de hemel.

Meer in detail : Een druppels weerkaatst het zonlicht eigenlijk in een kegel met top in de druppel, gericht naar de zon, en met een totale openingshoek in de top van 2x42°.
Die kegel snijdt het aardoppervlak in een kegelsnede, (hyperbool, of parabool indien de zon precies op de horizon staat). Enkel indien u zich op die kegelsnede bevindt, zal dat specifeke druppeltje bijdragen tot uw regenboog.
Kijk op bijgaande figuur. De zon staat links op de horizon, u bevindt zich in W. Voor u (waarnemer W op de figuur) betekent dit dat u licht ontvangt van alle druppeltjes wiens kegelsnede door W gaan.
en de drie druppels van de boog weerkaatsen een deel van het licht in uw richting. De groene hoeken zijn zogezegd die 42°. Enkel de druppels liggend op de cirkelboog rechtes genereren een kegelsnede die door W gaat, en dragen dus bij tot UW PERSOONLIJKE regenboog
De druppel D4 op de hoek van de rechthoek weerkaatst ook zonlicht onder een hoek van 42°, maar geen enkele straal vanuit deze druppel komt bij u terecht. U bevindt zicht niet op de (rode) kegelsnede die de punten op het aardoppervlak bevat van waaruit druppel D4 zonlicht weerkaatst.
Die druppel draagt dus niet bij tot UW  regenboog. In die richint zietu dus geen kleuren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen