Volgens de wet van Bernouilli zal bij een diameterverkleining de druk verlagen (snelheid zal verhogen). Wat gebeurt er als we de diameter gaan verhogen: zal dan de snelheid verlagen en de druk stijgen?

Kristof, 27 jaar
22 mei 2008

Kunnen we met een persluchtleiding met een druk van 3 bar toch een grotere druk creƫren? Dit lijkt logisch maar is praktisch gezien onlogisch.

Antwoord

Wanneer je een stationaire stroming beschouwt van een onsamendrukbaar fluidum en viskeuze verliezen verwaarloosbaar zijn, dan geldt de wet van Bernoulli die zegt dat de kinetische energie en dus de snelheid van een fluidumdeeltje kan toenemen als de druk daalt of de hoogte afneemt en vice versa kan afnemen als de druk stijgt of de hoogte toeneemt.

Bij een diameterafname van een horizontale buis neemt inderdaad de snelheid toe en de druk af en bij een diametertoename neemt de snelheid af en de druk toe. Indien er wel viskeuze verliezen zijn zal de drukafname iets sterker uitgesproken zijn en de daaropvolgende druktoename wat minder, m.a.w. wanneer de oorspronkelijke diameter opnieuw wordt bereikt is de druk wat afgenomen. Indien het fluidum samendrukbaar is, geldt er een andere wet die soms de veralgemeende wet van Bernoulli wordt genoemd maar ook daar krijg je dat de druk afneemt bij een snelheidstoename en vice versa, alleen is het verband kwantitatief verschillend.

Als je dus vertrekt vanuit een persluchtreservoir waar er geen snelheid is en het gas versnelt naar de persluchtleiding dan zal, doordat het gas een snelheid heeft gekregen, de druk lager zijn in de persluchtleiding dan de druk in het persluchtreservoir. Door de leiding te verbreden kan de druk dan terug stijgen maar nooit hoger worden dan de oorspronkelijke druk in het persluchtreservoir.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw