Is het illegaal om zelfgemaakte spotvideos over iemand te verspreiden?

Ward, 17 jaar
29 januari 2012

Onlangs was het x-mos en toen heb ik voor x-mosshow enkele prankcalls met leerkrachten gemaakt. De video (het audiobestand van de prankcall met daarop enkele foto's gemonteerd) mocht enkel getoond worden in de show als hier ook persoonlijke toestemming was gegeven door de betrokken leerkracht. Uiteindelijk zijn er zo enkele video's die niet getoond mogen worden; nu kreeg de vraag van enkele vrienden van mij of ik deze video's naar hen wou doorsturen. Zij wilden deze ook graag zien. Is het dan illegaal als ik deze video's doorstuur naar hen of niet?

Antwoord

Je hebt de expliciete toestemming nodig van iedereen die in de video verschijnt vooraleer de je video mag verspreiden (zelfs onder vrienden). De twee voornaamste rechten die hier van toepassing zijn, zijn:

- recht op privacy van de personen die in de video verschijnen. Zij hebben het recht om "met rust gelaten te worden".
- het "portretrecht": personen die in de video verschijnen delen een "auteursrecht" op die video met de maker. Dit recht geldt tot 20 jaar na overlijden van de persoon in kwestie.

Er zijn slechts enkele uitzonderingen, of liever gezegd, "oogjes dicht", die het mogelijk moeten maken voor bvb persfotografen om nog goed te kunnen werken onder deze condities:

- personen die in de publieke belangstelling staan (bvb ministers, mediafiguren) kunnen niet zomaar tegenhouden dat iemand over hen verhalen, foto's, ... publiceert.
- opnames van grote groepen personen in gevallen waar dit normaal is gegeven de context. Er mogen bijvoorbeeld foto's genomen worden van het voltallig publiek in een voetbalstadion, maar normaal gezien dan weer niet van iedere individuele supporter afzonderlijk in close-up...
- er bestaat een recht op karikaturen en satire, onder voorwaarde van "eerlijk gebruik". Het mag niet bedoeld zijn om te beledigen, te schaden of te pesten. Dit is nog enigszins van toepassing voor een chrysostomosfeest, waar entertainment het doel is, maar is daarbuiten veel moeilijker te verdedigen.
- voor educatieve doeleinden (dat wil zeggen: bij gebruik in de les Nederlands, of als werkstuk voor een examen bvb) wordt ook al eens een uitzondering gemaakt.

Hou ook in gedachten dat als je zonder expliciete toestemming video's waarin anderen voorkomen verspreidt, zeker als ze spottend zijn, je mogelijk zelf van laster of eerroof beschuldigd kan worden moest de zaak ontsporen, gezien jij als maker verantwoordelijk bent voor de verspreiding...


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

drs. Joachim Ganseman

informatica, digitale signaalverwerking, met focus op bewerken en verwerken van audio en muziekgegevens

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw