Welke typen bacteriën komen het meest voor op de handen?

Dylan, 17 jaar
29 januari 2012

Beste wetenschapper, Ik ben bezig met mijn profielwerkstuk biologie (vwo 6) over handhygiene van de mens. De informatie die hierover te vinden is is vrij algemeen. Alle links geven aan dat er honderden soorten bacterien voorkomen op de handen. Ik zou daar toch een specifieker antwoord op willen hebben als dat mogelijk is.

Antwoord

Op onze huid (over het ganse lichaam  bij een volwassen gezonde persoon : +-2 m2 ) komen een hele reeks micro-organismen voor  : vooral  bacteriën ( Acinetobacter, Corynebacterium, Enterobacter , Klebsielle, Micrococcus , Propionibacterium, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus , Streptococcus, ..... ( , maar ook gisten ( Malassezia , .. ); niet al de vermelde soorten komen bij iedereen voor ;sommige soorten komen meer voor bij kinderen dan volwassenen  en omgekeerd ; ze zijn ook verschillend bij man en vrouw . Vele ervan zijn  zgn. opportunistische pathogene soorten (= mogelijke ziekteverwekkers ), indien het individubv.  verzwakt is of de huid beschadigd is  en niet wordt verzorgd .

Op gezonde droge huidplaatsen ( voorarm, HANDPALM ,  .. ) komen vooral Corynebacterium, Flavobacterium, Propionibacterium, de groep van de "proteobacteria" met  oa. Pseudomonas ,   en ook Staphylococcus ,.. voor :  de persoonlijk handhygiêne speelt hier een grote rol wat het aantal betreft . Deze soorten zijn normaal gezien niet ziekteverwekkend . De huid van  de handen (en voetzolen ) is ook wat dikker en steviger en biedt dan ook meer bescherming dan elders op het lichaam .  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof.dr.ir. Erick Vandamme

algemene microbiologie ;industriële microbiologie ; fermentatieprocessen ;biokatalyse ;enzymtechnologie; biochemie ; biochemische technologie

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen