Waarom lezen en schrijven we van links naar rechts, en van boven naar onder?

Jo, 39 jaar
27 januari 2012

In de meeste talen in de wereld en zeker in Europa lezen en schrijven we van links naar rechts, en van boven naar onder. Is dit puur op toeval berust of heeft dit met onze hersenen te maken? Want zou het mogelijk zijn een kind te leren lezen en schrijven met de woorden in juiste volgorde die dan een zin vormen, wel te beginnen van onder naar boven, en van rechts naar links?
En mochten wij sinds de oudheid toch 'omgekeerd' begonnen zijn, zou dat een invloed gehad hebben in ons dagelijks leven, taal, grammatica, enz...?

Voorbeeld:

"!dlerew edreekegmo eD."

Op onze manier gelezen: "De omgekeerde wereld!"

En waarom beginnen we niet onderaan het blad?

Dit lijkt wel heel belachelijk, maar is dit wel zo?

Antwoord

Beste Jo,

Ik kan uw vraag slechts gedeeltelijk beantwoorden, want ik ben een specialist van de klassieke Oudheid. In de Griekse Oudheid heeft men teksten die van rechts naar links geschreven zijn, en zelfs teksten die afwisselend de ene regel van rechts naar links geschreven zijn en de volgende regel van links naar rechts, en dan weer van rechts naar links, enz. Dat is wat men het boustrophedon-schrift noemt (afbeelding zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Boustrophedon). In dat systeem wordt ook de richting van de letters gedraaid, bv. de E, de Σ. Dat toont volgens mij al dat een schrijfrichting zuiver conventioneel vastgelegd wordt. Het is anderzijds wel zo dat voor een rechtshandige het gemakkelijker is een tekst van links naar rechts te schrijven. Maar anderzijds mogen we ook niet vergeten dat het Arabisch bv. van rechts naar links geschreven wordt. 

Voor wat het aanleren aan een kind betreft, denk ik dat een kind zich gewoon schikt naar wat aangeleerd wordt. Het kind bootst na wat het ziet en hoort. Van onder naar boven, en van rechts naar links maken dus niets uit.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen