Welke is de algemene term voor meisjes van 12 tot 18 jaar?

Jacques, 35 jaar
22 mei 2008

Ik schrijf een agogisch afstudeerproject met betrekking tot de invulling van de vrije momenten door meisjes van 12 tot 18 jaar in een gesloten setting. Alle meisjes worden geplaatst door een jeugdrechter. Mijn leerkracht raadde me aan eens een kijkje te nemen in de ontwikkelingspsychologie, maar hier kwam geen eenduidig antwoord naar voor. Daar ik de opleiding orthopedagogiek volg had ze toch graag een term uit de sociale sector voor de cliënten die ik heb, ik ben werkzaam in de setting waarvan sprake. Nog nooit is een éénduidige term gebruikt voor ons doelpubliek, ik stel me dan ook de vraag of hier wel een éénduidige benaming mogelijk is. Het betreft hier zowel meisjes die een als Misdaad Omschreven Feit hebben begaan alsook meisjes die in een Problematische OpvoedingsSituatie vertoeven. In de titel had ik het over tienermeisjes, maar hier horen ook 10- en 11-jarigen bij, alsook 19-jarigen, die zich niet in de instelling bevinden. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen, dank bij voorbaat.

Antwoord

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen