Evidence based medicine houdt geen rekening met wat vandaag niet bewezen is en morgen misschien wel. Is dat wel oké?

Luc, 53 jaar
13 januari 2012

Evidence based medicine aanvaardt alleen wat nù bewezen is. "Ervaring is de beste leerschool". Als ik vandààg iemand kan helpen volgens de "Eed van Hippocrates", maar het is niet evidence based, moet ik dan wachten? Misschien zal het volgende maand wel "evidence based" zijn en heb ik een beroepsfout gemaakt mijns insziens!

Antwoord

Evidence based medicine is een hulpmiddel om je praktijk zo zorgvuldig mogelijk te voeren. Het mag dus niet in de weg staan van zaken die duidelijk zijn zonder zo'n bewijs. Bvb: er bestaat geen (evidence based) gerandomiseerd onderzoek naar het gebruik van parachutes als je uit een vliegtuig springt en toch gebruiken we zo'n parachute.

Helpen volgens de Eed van Hippocrates betekent ook dat je de ander niet mag schaden. Als je begint te "gokken" naar een oplossing en je doet de ander daardoor schade, bega je inderdaad een grove medische fout. Dat was ook al in de tijd van Hippocrates zo. Wie zegt trouwens dat wat vandaag niet evidence based is, dat volgende maand wel is? Misschien ziet men dan wel dat het tegenovergestelde het beste is om te doen.

Zoals gezegd bestaat er niet op alle medische vragen een antwoord en niet alle onderzoeken zijn even zinvol, maar als u overtuigd bent van een bepaalde methode/techniek die nog niet gekend is, is het het meest correct om daar een studie over te doen; anders is het authority based medicine en zo zijn er dus evenveel meningen als artsen op de wereld. Als je bijvoorbeeld sterk gelooft in duiveluitdrijving en begint met die praktijk, omdat je denkt dat dat volgende maand evidence based zal zijn, dan plaats je je de facto buiten de reguliere geneeskunde.

In bepaalde situaties kun je met wat we weten niet tot een oplossing komen en dan moet je medische kennis je helpen om die elementen die je wél weet te combineren tot een oplossing.

Met vriendelijke groeten,

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw