Hoe wordt het Energie-Prestatie-Certificaat bepaald?

Marcel, 69 jaar
29 december 2011

Ik heb een totaal verbruik per jaar van 2500 kWh elektriciteit en ±1500 l mazout voor de verwarming. Omgerekend dus een totaal van ongeveer 18000 kWh. Dit voor een bewoonbare opp van ±150 m², dus per m² kom ik aan 120 kWh/m², dus een EPC van 120 kWh/m². Is dit de juiste manier?

Antwoord

Beste,
Dit is ongeveer de manier waarop het Energie-Prestatie-Certificaat(EPC) bepaald wordt.

Er is wel het verschil dat het energieverbruik niet gemeten, maar eerder berekend wordt. Dit heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat er een modellering gebruikt wordt die hoogstwaarschijnlijk onnauwkeurigheden met zich meebrengt, maar anderzijds is het op die manier mogelijk om een bepaald 'standaardgebruik' te hanteren. Dit standaardgebruik is belangrijk, om verschillende huizen met elkaar te kunnen vergelijken. In een extreem geval kan iemand immers de verwarming bij zich thuis dan gewoon aflaten, met een zeer laag verbruik tot gevolg, maar hier kunnen we dan natuurlijk niet gaan concluderen dat het huis erg energiezuinig is.

Het energieverbruik wordt berekend op basis van de energie die het huis jaarlijks 'verliest'. Dit moet dan opnieuw aangevoerd worden door de verwarmingsinstallatie om het huis op temperatuur te houden. Om dit te berekenen wordt er vooral gekeken naar samenstelling en oppervlaktes van de constructie. Ik citeer uit de folder van het Vlaams Energieagentschap:
"Wat doet de energiedeskundige? 
Een energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ... Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken."

De EPC-waarde wordt berekend door het berekende 'karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik' te delen door de (bruto) oppervlakte van het huis. Dit 'karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik' is wat het bovenvermeld softwareprogramma aflevert.
Ik citeer van mijn EPC:
"Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas."

Als je verbruik het standaardgebruik nadert, dan moet het getal dat jij berekent natuurlijk ook de EPC-waarde benaderen. In theorie althans. Persoonlijk heb ik de indruk dat de EPC-waarde (=berekend) erg hoog ligt in vergelijking met de realiteit (=gemeten, zoals jij gedaan hebt). Maar ik ben natuurlijk niet op de hoogte van alle details in de berekeningswijze, en ik vermoed dat mijn invulling van 'standaardgebruik' misschien anders is dan die van de makers van de methode.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen