Krokodillen heb van nature antibiotica in hun bloed heb ik eens gehoord. Waarom worden hier dan geen studies rond gedaan om mensen te helpen om bepaalde virussen of dergelijke te bestrijden?

Frans, 29 jaar
21 mei 2008

Antwoord

Er zijn enkele studies verschenen waarbij men in weefsels en bloed van krokodillen anti-microbiële activiteit gevonden heeft tegen virussen en bacteriën. Het betreft hier antilichamen, complementfactoren en nog niet nader geïdentificeerde factoren. Of hier een bruikbaar product voor de mens zal uitkomen is zeer de vraag. Deze voorvermelde stoffen vindt men evenzeer in de mens terug, wij produceren ook antilichamen, complementfactoren (die micro-organismen kunnen vernietigen) en anti-microbiële enzymes. Zonder onbescheiden te zijn moet ook gesteld worden dat de mens later in de evolutie verschenen is dan krokodillen: een wondermiddel bij hen zou vermoedelijk ook bewaard gebleven zijn in diersoorten die uit gemeenschappelijke vooroudersoorten geëvolueerd zijn.

Toch is het nuttig om te zoeken naar natuurlijke producten die ons lichaam kunnen helpen bij het bestrijden van infecties: de meeste huidige antibiotica (medicijnen die actief zijn tegen bacteriën) zijn zo ontdekt (denk aan penicilline). Bedrijven en onderzoeksgroepen screenen hiertoe planten, micro-organismen en soms ook dierlijke extracten. Voorlopig is het dus nog afwachten of de krokodil iets nuttigers zal moeten afstaan dan huid en vlees.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen