Moet je bij pH-berekeningen voor een slecht oplosbaar zuur enkel rekenen met de hoeveelheid die effectief in oplossing is, of mag je de totale hoeveelheid zuur (ook het onopgeloste deel) gebruiken?

Janis, 19 jaar
16 november 2011

Bijvoorbeeld benzoëzuur is een slecht oplosbaar zuur. Stel, ik heb 1 mol benzoëzuur in 1 liter water. Hoe bereken ik dan de pH van de oplossing? Moet ik hiervoor eerst berekenen hoeveel mol er effectief oplost en met die hoeveelheid de pH-berekening maken? Of zit de oplosbaarheid al ín de waarde van de pKa en mag je dus je concentratie benzoëzuur als 1 mol/liter stellen en hier mee rekenen?

Antwoord

Dag Janis,

De pH van een oplossing wordt uiteraard bepaald door de hoeveelheid zuur die effectief oplost. Om bij het voorbeeld van benzoëzuur te blijven: de oplosbaarheid ervan is bij 25 °C ongeveer 3,4 g/L, of 2,79.10-2 mol/L

De pKa van benzoëzuur is 4.2 dus kan je berekenen dat de pH = 2.89

De "voorraad" van onopgelost zuur heeft dus geen invloed op de pH, maar wanneer je het zuur begint te neutraliseren met NaOH, dan zal geleidelijk het onopgeloste zuur gaan oplossen en ook base verbruiken.

Met andere woorden, het onopgeloste zuur beïnvloedt niet de pH van de oplossing, maar wel de buffercapaciteit.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen