Waarom heeft de wet van behoud van impuls voorrang op de wet van behoud van bewegingsenergie bij een niet-elastische botsing?

walter, 45 jaar
30 oktober 2011

Als men bij een niet-elastische botsing de formules voor impuls (m.v) en van kinetische energie ((m.v^2)/2) in beschouwing neemt, komt men tot een paradox. Als conclusie stelt men dan : de impuls moet behouden blijven, dus er is bewegingsenergie verloren gegaan en omgezet in warmte. Men zou echter ook kunnen redenen: de hoeveelheid bewegingsenergie moet dezelfde blijven en dus moet er impuls bijgekomen zijn. Waarom primeert de wet op behoud van impuls?

Antwoord

Dag Walter

Het is niet zo dat er een "keuze" gemaakt wordt tussen de wetten. We kunnen enkel de wetten gebruiken die van toepassing zijn. Nu is er altijd behoud van impuls en altijd behoud van energie. Dat "behoud van energie" moeten we wel op de juiste manier interpreteren. De energie in het begin is gelijk aan de energie op het einde. Als er geen energie gaat naar iets anders, zoals opwarming, vervorming,... dan moet die energie blijven zitten in bewegingsenergie. Maar zodra er sprake is van vervorming, opwarming,... gaat er bewegingsenergie verloren naar die vervorming, opwarming,... Dan is er dus geen behoud van bewegingsenergie, hoewel er wel behoud is van energie. Die opwarming of vervorming heeft natuurlijk ook energie nodig en kan die niet uit het niets halen, die haalt die energie uit de kinetische + potentiële energie. Vandaar is er in dat geval geen behoud van bewegingsenergie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen