Hoe bereken je de druk van een massa plus kracht? Bijv. er ligt een steen van 1 kg ergens op. Op de steen staat een kracht van 60 N. Hoeveel kracht of druk is dit samen? Massa + kracht of massa x kracht?

Bart, 35 jaar
28 oktober 2011

Antwoord

Wat zeker niet kan is dat druk zou gelijk zijn aan massa+kracht. Je kan immers geen twee grootheden bij elkaar optellen die verschillende fysische eenheden hebben, net zoals je geen 5 meter kan optellen bij 3 kilogram.

Een druk is een kracht per oppervlakte:

P = F / A

waarbij die druk wordt uitgedrukt in pascal.
1 pascal is dus 1 newton per vierkante meter

Dus als je een steen hebt van 6 kg, met een grondvlak van laat ons zeggen 25 cm2, dan is de druk als volgt te bekomen:

- de kracht waarmee de steen op het grondvlak duwt is de zwaartekracht, dus in de buurrt van het aardoppervlak is dit F = m.g = 6 * 9.81 Newton = 58.86 Newton
- de oppervlakte is 25 cm2, dus 0.0025 m2. (omzetten in meter!!)

=> de druk = 58.86 / 0.0025 = 23 544 pascal.

Dit lijkt een heel groot getal, maar een pascal is dan ook heel klein. Eigenlijk komt dit omdat 1 Newton ook klein is, en die wordt nog eens over een vierkante meter verdeeld om 1 pascal te bekomen. Vergeet niet dat de luchtdruk ook in de buurt van 1013 hectopascal is, dus ook een groot getal, namelijk 101300 pascal. In technologische gebieden zoals sterkteleer zijn drukwaarden in gigapascal niet ongewoon.
Druk wordt ook uitgedrukt in bar, waarbij 1 bar gelijk is aan 100 000 pascal


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw