Hoe ontstaat de zonnewind?

Caroline, 17 jaar
7 oktober 2011

Antwoord

Dit is een erg pertinente vraag waar zonnefysici na enkele tientallen jaren onderzoek nog steeds niet helemaal uit zijn. 


Eugene Parker (US) heeft in 1958 theoretisch vastgesteld dat de zonnecorona van de Zon, die een temperatuur van een paar miljoen graden heeft, niet in evenwicht kan gehouden worden door de zwaartekracht van de Zon: gezien deze enorme temperatuur - en dus ook druk - moet er een constante uitstroom van zonneplasma zijn met snelheden tot 400 km/s. 
Deze uitleg is echter niet voldoende om twee redenen:
  • Enerzijds helpt het niet om te zeggen dat de verklaring van de zonnewind in de temperatuur van de corona ligt, aangezien deze laatste ook niet helemaal verklaard kan worden :-).
  • Anderzijds wordt er regelmatig zonnewind tot meer dan 800 km/s gemeten, die hoe dan ook niet met temperatuur & druk alleen verklaard kan worden.
Daarom wordt er verder gezocht naar andere ontstaansredenen voor de zonnewind. Onder de mogelijke kandidaten zitten magnetische golven en turbulentie. Toekomstige ruimtemissies zoals Solar Orbiter (ESA/NASA) en Solar Probe (NASA), zullen daarom de zonnewind ter plekke gaan opmeten en onderzoeken.
Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw