Waarom lenen financiële instellingen nog aan Belgie?

Wim, 18 jaar
1 september 2011

Gezien het feit dat onze economie het afgelopen decennium niet noemenswaardig gegroeid is (en ook niet de verwachting heeft), onze overheidsschuld aan het buitenland reeds jaren oploopt tot een percentage dat wellicht nooit meer vereffend zal kunnen worden, en ons land reeds jaren zonder volwaardige regering zit, stel ik mij de vraag: Waarom lenen financiële instellingen nog aan ons aan relatief gunstige rentevoorwaarden ?
Zijn deze mensen dan zo kortzichtig, of onderschat ik Belgie?

Antwoord

Dag Wim,

Ik vrees dat je de logica van de markten een beetje omdraait. Het feit dat er inderdaad nog vele financiële instelilngen (en andere beleggers!) bereid zijn aan de huidige voorwaarden geld te lenen aan de Belgische Staat betekent dat het huidige renteniveau adequaat het gelopen risico vergoedt. De situatie is dus veel minder zwart/wit dan je ze misschien inschat. Het is op de obligatiemarkt nooit een kwestie van kredietwaardig zijn of niet maar wel één van gradaties.

Je kan wel stellen dat door de recente evolutie van het renteniveau de kredietwaardigheid van de Belgische Staat (relatief ten opzichte van andere staten, met name Duitsland) lager blijkt te worden ingeschat dan voorheen. Je kan daaraan ook de bedenking koppelen dat die inschatting ook terug kan ten goede keren (mocht er bijvoorbeeld een regering worden gevormd).

Met vriendelijke groeten.

Bart Vinck

HUBrussel

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw