Hoe weten we hoe de maan er van binnen uit ziet?

Bas, 23 jaar
15 augustus 2011

Antwoord


Misschien was de vraag beter aan een geoloog gesteld geweest.  Maar ik kan toch enkele elementen van een antwoord geven.

We hebben uiteraard nooit een diepe put gemaakt in de Maan.  Maar het is ook niet op die manier dat we de inwendige structuur van de Aarde bepaald hebben.  Wel door te meten en te modelleren van buitenaf.

Je kan al heel wat te weten komen uit de baanbewegingen van ruimtetuigen die rond de Maan bewegen of bewogen hebben.  Zoals de beweging van satellieten rond de Aarde volgen ook zeer nuttig is om het gravitatieveld en zo de interne massaverdeling van de Aarde te bepalen.  Uit de massa van de Maan en de afmetingen volgt de gemiddelde dichtheid, en die blijkt vrij laag te zijn, en geeft meteen aan dat de eventuele (zware) ijzer-nikkel-kern relatief kleiner is dan die van de Aarde.  De hogere-orde termen in het gravitatieveld van de Maan laten toe om allerlei anomalieen te vinden in de massaverdeling.

De interne massaverdeling kan ook afgeleid worden uit het traagheidsmoment, dat kan gemeten worden uit de manier hoe de rotatie van de Maan reageert op uitwendige invloeden, zoals de veranderende aantrekking van de Aarde gedurende een omloop.  Ook daaruit blijkt dat de Maan homogener is dan de Aarde, m.a.w. dat er minder contrast is tussen kern en mantel.

Een heel belangrijke bron van informatie over de Aarde komt van de studie van aardbevingen.  Door bij voorbeeld in Ukkel te meten hoe het signaal van een aardbeving in China aankomt, kan je iets te weten komen over de hele weg waardoor de golf tot hier is gepropageerd.  En als je dat op vele plaatsen doet voor vele aardbevingen, dan kan je uiteindelijk het aardinwendige behoorlijk in kaart brengen.  Iets analoogs, maar een stuk primitiever, lukt ook voor de Maan.  De ruimtetuigen hebben er ook seismometers neergezet, maar zo dicht als op Aarde is het netwerk uiteraard niet.  Vervelender is dat op de Maan weinig spontane bevingen voorkomen: er is geen tektonische activiteit zoals die op Aarde de continenten in beweging zet.  Maar reeds de signalen van de impacten van ruimtetuigen op de Maan zijn behulpzaam om het inwendige te peilen.

En uiteraard zijn de metingen van de samenstelling, ouderdom,... van de maanstenen die de astronauten hebbe meegebracht ook dienstbaar, want ze zeggen iets over de Maan op wiens oppervlak ze lagen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw