Van waar komden de "Oude Belgen"?

Wout, 11 jaar
6 mei 2008

Antwoord

Beste Wout, goeie vraag.

Ten eerste moet je weten dat de 'Oude Belgen' als zodanig maar zijn uitgevonden in de 19de eeuw. Er ontstond een nieuw klein landje, dat zijn geschiedenis nog moest schrijven en onderbouwen. En zo werd er plots iets uitgevonden als 'dé Oude Belgen', om ons landje en onze identiteit zo ver mogelijk terug te plaatsen, tot voor de Romeinen. Of om het anders te zeggen: niemand heeft in de eerste eeuw voor Christus ooit van zichzelf gezegd: "ik ben een Oude Belg", die naam werd pas 1900 jaar later uitgevonden.

Men verwees hierbij naar de Belgae, de Gallische stam die door Caesar vermeld wordt, en die als groep wel bestaan zullen hebben. Alleen, die groep was héél groot en omvatte stammen uit het noorden van Frankrijk, het westen van Duitsland, Nederland, en België natuurlijk. Het waren groepen met een deels Keltische herkomst, en een deels Germaanse herkomst, wat dat ook moge betekenen. Je zou kunnen stellen dat het gaat om stamverbanden die typisch zijn voor de late ijzertijd (300 VC-50 NC). Typisch was de organisatie rond het stamhoofd, een figuur die de beste strijder was en zo het meeste prestige en macht had. De Belgae zijn hoogst waarschijnlijk helemaal geen etnische groep (ras), maar een culturele en politieke groep. Hun taal was iets met Keltische elementen, maar ook oudere elementen, die teruggaan tot de eerste landbouwgroepen (3000 VC). Die oude taal van het Neolithicum wordt door specialisten ook wel 'Belgisch' genoemd, maar het heeft niets met de 'Oude Belgen' uit de geschiedenisboekjes te maken.

Nog een grappig zij-aspect. Toen men in de 19de eeuw de 'Oude Belgen' bedacht, koos men heel erg bewust voor figuren met een 'Duitse' achtergrond zoals Ambiorix, de vorst uit het oosten. de reden was dat men vooral niets met Frankrijk te maken wilde hebben, Frankrijk dat na Napoleon vrij lang een gevaarlijk imago is blijven houden. Men zette zich via Ambiorix als jonge staat dus af tegen de vijandige buur.

Is dit voldoende?

Met vriendelijke groet, Prof. Tys, VUB

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen