Waarom zien we de zon van oost naar west draaien gedurende de dag en de maan van west naar oost?

Fabienne, 47 jaar
26 juli 2011

De aarde draait rond de zon in tegengestelde richting en de maan draait rond de aarde in tegengestelde richting, en toch zie je de zon van oost naar west gaan en de maan van west naar oost.

Antwoord

Zowel de zon als de maan draaien schijnbaar van oost naar west. De reden is dat de aarde zelf van west naar oost draait. Alleen doet de maan dat iets minder snel dan de zon.
Laat ons even de aarde stil zetten in haar baan omheen de zon. De aarde draait dan elke 24u rond haar as, en we zouden de zon dus elke 24 uur eens zien passeren door ons lokaal zuiden. Als we naar het zuiden kijken zien we de zon van links naar rechts gaan, ten gevolgde van de rotatie van de aarde. Hetzelfde geldt voor de maan, met dat verschil dat de maan zelf elke 28 dagen ook nog een rond de aarde draait, schijnbaar in de richting van west naar oost. De schijnbare beweging van de maan is dus het gevolg van twee rotaties:
1) de rotatie van de aarde rond haar as :360° per 24u van oost naar west
2) de rotatie van de maan rond de aarde : 360° per 28 dagen van west naar oost.
Beide effecten werken elkaar als het ware tegen, maar het tweede gaat wel veel minder snel. Het eerste effect blijft dus dominant, en het tweede gaat dat enkel een beetje afremmen, met een drietal procent slechts. Maar elke dag zien we de maan dus wel degelijk van oost naar west gaan, zij het iets trager dan de zon.


Je ziet dat het woord "schijnbaar" nogal prominent aanwezig is in dit antwoord. Dat komt omdat we het ganse boel bekijken vanop een aarde die zelf ronddraait.
Tussen haakjes, de sterren zien we dat ook doen, maar dan een ietsiepietse sneller dan de zon, namelijk elke 23u56m. Dat komt dan wel omdat de aarde rond de zon draait, en onze tijdrekening gebaseerd is op de schijnbare positie van de zon. Voor bovenstaand antwoord betreffende de maan en de zon kunnen we de aarde wel even stil zetten in haar baan zonder afbreuk te doen aan de kwalitatieve waarde van de redenering.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen